Rada Częstochowy broni „Gaude Mater”

Częstochowscy radni sprzeciwili się odwołaniu Małgorzaty Nowak z funkcji dyrektora Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” i przeniesieniu Ośrodka oraz renomowanego festiwalu o tej samej nazwie do Filharmonii Częstochowskiej.

Nastąpiło to podczas dzisiejszej XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Częstochowy. Protest wobec decyzji władz miasta wyrazili m.in. wybitni kompozytorzy Krzysztof Penderecki i Wojciech Kilar.

W trakcie głosowania 11 radnych głosowało za przyjęciem stanowiska Rady Miasta, w którym Rada „wyraża sprzeciw wobec planów odwołania dyrektor OPK „Gaude Mater” Małgorzaty Nowak i przeniesienia Ośrodka do Filharmonii Częstochowskiej”.

Dziewięciu radnych głosowało przeciw takiemu stanowisku, a czterech wstrzymało się od głosów.W nadzwyczajnej sesji wzięli udział, obok prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i jego zastępców, parlamentarzyści: Marek Balt (SLD) i Izabela Leszczyna (PO) oraz przedstawiciele kultury, Kościoła i mieszkańcy miasta.

„Z dużym niepokojem patrzymy na przyszłość wydarzeń i imprez kulturalnych w naszym mieście. Nie należy niszczyć tego, co sprawnie funkcjonuje” - argumentował Konrad Głębocki, radny Wspólnoty Samorządowej i wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Na to, że przeniesienie Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” do Filharmonii Częstochowskiej jest złym rozwiązaniem wskazał m. in. Jerzy Zając z PO, który zaapelował do prezydenta Częstochowy, by „dla dobra miasta nie korzystał ze złych podpowiedzi”. Radził, aby Ośrodek współegzystował z Filharmonią, a nie został przez nią wchłonięty.

Jasną Górę reprezentowali: o. Dariusz Cichor, definitor generalny Zakonu Paulinów i o. Nikodem Kilnar, krajowy duszpasterz Muzyków Kościelnych przy KEP, prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska oraz członek Rady Programowej Festiwalu „Gaude Mater”. „Kultura potrzebuje wolności, żeby się rozwijać. Dla takiego rozwoju barier nie mogą stanowić finanse”- mówił o. Cichor. Jego zdaniem całej sprawie „towarzyszy kontekst ideologiczny”, gdyż, jak podkreślił, już w czasach PRL-u chciano w Częstochowie zlikwidować kulturę religijną.

Natomiast o. Nikodem Kilnar zauważył, że przeniesienie Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” do Filharmonii Częstochowskiej oznacza jego zagładę. „Kulturę tworzą nie sale, ale ludzie” - mówił o. Kilnar.

Podczas sesji wypowiadali się również przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater”, ruchu społecznego Częstochowskiej Mniejszości Kulturalnej – CZEMKA. W swoich wystąpieniach argumentowali, że decyzje władz Częstochowy są szkodliwe dla kultury w mieście.

Obecna na sesji Małgorzata Nowak dyrektor OPK „Gaude Mater” zaznaczyła, że przy podejmowaniu decyzji ze strony władz miasta zabrakło dialogu m. in. z Radą Programowo-Artystyczną Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” i ze współorganizatorami Festiwalu. .

Na pytanie radnego SLD jaki wkład finansowy w organizację Festiwalu „Gaude Mater” ma Jasna Góra i Kościół Małgorzata Nowaka podkreśliła że „gdyby przeliczyć godziny prób i koncertów w świątyniach, to partycypacja Jasnej Góry i Kurii Metropolitalnej w Festiwal jest bardzo duża”. Zdaniem dyrektor OPK „Gaude Mater” w mieście „jest miejsce na dwa duże projekty muzyczne”.

Komentując wyniki głosowania Konrad Głębocki, radny Wspólnoty Samorządowej i wiceprzewodniczący Rady Miasta powiedział KAI, że „teraz wszystko jest po stronie prezydenta Częstochowy”.

Przypomnijmy, że prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk 10 lipca wszczął procedurę odwołania Małgorzaty Nowak ze stanowiska dyrektorki Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”. Ponadto władze miasta podjęły decyzję o przeprowadzeniu reorganizacji ośrodka i przekazaniu organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” pod kuratelę Filharmonii Częstochowskiej.

Protest wobec decyzji władz miasta wyrazili wybitni kompozytorzy Krzysztof Penderecki i Wojciech Kilar, liczne środowiska i organizacje muzyczne i kulturalne, a także ojcowie paulini: o. Nikodem Kilnar, krajowy duszpasterz muzyków kościelnych przy Konferencji Episkopatu Polski, prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska oraz członek Rady Programowej Festiwalu „Gaude Mater” i o. Roman Majewski, przeor Jasnej Góry.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama