Kościół wobec europejskiej polityki spójności

Sekretariat Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE i współpracujące z nim organizacje innych wyznań opublikowały w Brukseli wspólny dokument o roli Kościołów w europejskiej polityce spójności.

Polityka regionalna jest jednym z najważniejszych elementów unijnej polityki spójności, o której mówią traktaty europejskie. Podkreślenie tego faktu ma szczególne znaczenie teraz, gdy proces integracji kontynentu przechodzi trudną próbę. Taka jest opinia przedstawicieli różnych Kościołów krajów unijnych. W instytucjach europejskich trwa ożywiona dyskusja wokół tego zagadnienia. Podkreśla się w niej, że polityka regionalna jest kluczowym znakiem solidarności między państwami członkowskimi.

Sekretariat Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE i współpracujące z nim organizacje innych wyznań opublikowały w Brukseli wspólny dokument o roli Kościołów w europejskiej polityce spójności.

„Aktualnie w Unii Europejskiej toczą się dyskusje na temat polityki spójności – mówi sekretarz generalny COMECE ks. Piotr Mazurkiewicz. – Jej zadaniem jest redukowanie nierówności w rozwoju różnych regionów Europy. Dokonuje się to przez kierowanie funduszy europejskich do tych regionów, w których poziom rozwoju jest najniższy. Kościoły odgrywają istotną rolę w zakresie polityki spójności. To wszystko, co jest elementem współpracy transgranicznej jest również obecne w zwyczajnym działaniu Kościoła. Wskażmy tu choćby szlak pielgrzymkowy do Santiago de Compostela, którym można podążać na przykład z Litwy czy z Wielkiej Brytanii do Hiszpanii. Zwyczajna kwestia troski o stan tego szlaku pielgrzymiego jest również okazją do współpracy” – dodaje ks. Mazurkiewicz.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama