Baronowa w Watykanie

W Watykanie przebywa delegacja rządu Wielkiej Brytanii na czele z wysłanniczką premiera Davida Camerona, baronową Sayeedą Warsi. Ona sama, na łamach dzisiejszego wydania “L'Osservatore Romano”, pisze o celach tej wizyty.

Zaczyna jednak od osobistego wspomnienia: “Siedemnaście miesięcy temu miałam ogromny zaszczyt spotkać się z Jego Świątobliwością Benedyktem XVI podczas jego ważnej podróży do Zjednoczonego Królestwa. Jego wizyta umocniła coraz ściślejsza współpracę pomiędzy Zjednoczonym Królestwem i Stolicą Apostolską. Podejmowanie zmian klimatycznych, promocja dialogu wielowyznaniowego, poszukiwanie pokoju i walka z ubóstwem: w tych i innych dziedzinach mamy te same cele i musimy współpracować. Uderzył mnie w szczególności akcent, jaki Ojciec Święty położył na dialog między religiami w swym przemówieniu w Westminster Hall”. Ponieważ, jak dodaje brytyjska dyplomatka, i dziś jest jeszcze wiele do zrobienia, do Stolicy Apostolskiej przybyła “największa w dziejach delegacja ministrów Zjednoczonego Królestwa”.

Sayeeda Warsi podkreśla, że premier David Cameron i ona kładą nacisk na coraz lepsze zrozumienie wiary przez rząd brytyjski”. Przypomina, że w centrum polityki rządu królowej, tak wewnętrznej, jak i zagranicznej, znajduje się troska o wspieranie i promocję podstawowych praw i wartości, umocnienie demokracji, popieranie kultury społecznej, gospodarczej i politycznej odpowiedzialności, od podstawowych społeczności po szczebel rządowy. Wyrażane za pośrednictwem wiary są to również priorytety Stolicy Apostolskiej.

Brytyjska dyplomatka zapowiada, że tematem rozmów będą także kwestie międzynarodowe,jak traktat w sprawie handlu bronią i rozprzestrzeniania lekkiego uzbrojenia aż po przyszłość Bliskiego Wschodu, od brytyjskich wysiłków na rzecz zaprowadzenia pokoju i nadziei w Somalii i w Rogu Afryki po latach wony domowej i niedorozwoju, po konsekwencje kryzysu w strefie euro”.

Na koniec ujawnia, że 15 bm. delegacja zostanie przyjęta przez Benedykta XVI.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama