W świątyniach tylko muzyka religijna

Organizowanie koncertów muzyki świeckiej w świątyniach to brak szacunku dla sakralności miejsca – uważa kard. Stanisław Dziwisz. Jak co roku, metropolita krakowski wystosował list do muzyków kościelnych z okazji wspomnienia św. Cecylii. Tym razem poświęcony jest on koncertom w kościołach Archidiecezji Krakowskiej.

W liście do muzyków kościelnych kard. Stanisław Dziwisz podkreśla, że w świątyniach archidiecezji odbywa się coraz więcej koncertów, które organizowane są z łamaniem przepisów prawa kościelnego. Zaznacza, że koncerty muzyki świeckiej są wyrazem nieuszanowania sakralności miejsca.

„Chcę jasno powiedzieć, że nie jestem przeciwny koncertom muzyki kościelnej w naszych kościołach, ale zdecydowanie mówię „nie” dla praktyk wykorzystywania sakralnego miejsca do celów niezgodnych z zamierzeniem. Nic, co świeckie, nie powinno bowiem mieć miejsca w naszych świątyniach” – upomina metropolita krakowski, przywołując m. in. dokument „O koncertach w kościele”, wydany w 1987 roku przez Kongregację Dyscypliny Sakramentów. Precyzuje on, pod jakimi warunkami można zorganizować koncert w kościele, przypomina o konieczności sakralnego programu i szczegółowo wyjaśnia, dlaczego w świątyniach katolickich organizować można tylko koncerty muzyki sakralnej.

Metropolita krakowski ubolewa, że koncerty muzyki świeckiej w świątyniach Archidiecezji Krakowskiej organizowane są za zgodą proboszcza czy rządcy kościoła, a nawet przy akceptacji organisty bądź dyrygenta chóru, którzy są odpowiedzialni za muzykę kościelną w poszczególnych parafiach. „Do wielkich nadużyć zaliczyć należy także pobieranie opłat za organizację koncertów w świątyni i biletowanie tychże” – pisze kardynał. Apeluje także do muzyków kościelnych, by zweryfikowali nadużycia. „Nie łudźmy się, nie dotrzemy do wiernych przez muzykę, która nie ma inspiracji religijnych, chociażby byłaby napisana przez wybitnych kompozytorów, nawet głęboko wierzących” – zaznacza. Jego zdaniem, muzyka świecka nie jest godna świętości kościoła, który jest  miejscem „pobłogosławionym, dedykowanym na wyłączną własność Boga i przeznaczonym do kultu”.

Hierarcha zauważa jednocześnie, że koncerty muzyki religijnej, które poprzedzone są specjalnym komentarzem, mogą być drogą ewangelizacji. „One są sposobem głoszenia Dobrej Nowiny. Nie spłycajmy więc jej głoszenia” –dodaje. „Niech nasze świątynie rozbrzmiewają pięknym śpiewem wiernych, polifonią dawną i nową śpiewaną przez nasze chóry, bogatą literaturą organową oraz grą na innych instrumentach, która jest liturgicznie poprawna. Zawsze niech towarzyszy nam świadomość, że wykonywana na liturgii i koncertach muzyka ma płynąć z inspiracji duchem chrześcijańskim. Ma to być muzyka religijna, a nigdy świecka” – apeluje metropolita krakowski.

 

Publikujemy pełną treść listu metropolity krakowskiego:

O koncertach w świątyniach Archidiecezji Krakowskiej

Drodzy księża, moi kochani organiści i dyrygenci chórów, drodzy diecezjanie,

Już po raz siódmy piszę do Was list z okazji wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Zawsze przy tej okazji zwracam się ze szczególnym podziękowaniem dla Was, ale i z zadaniem do realizacji, jakie stoi przed nami wszystkimi, by w nadchodzącym roku zwrócić szczególną uwagę na konkretny aspekt naszego wspólnotowego życia. Tym razem chcę poruszyć ważny i trudny zarazem temat, który bardzo żywo dotyczy naszej Archidiecezji. Chciałbym, byśmy w tym roku zatrzymali się nad sprawą koncertów organizowanych w kościołach Archidiecezji Krakowskiej. Tych wydarzeń jest bowiem bardzo wiele. Zatrzymać się na takim tematem nie jest łatwo, tym bardziej, że coraz wyraźniejsze jest łamanie w tym względzie przepisów prawa kościelnego.

Zauważyłem bowiem, że w naszych świątyniach ma miejsce wiele koncertów muzyki religijnej, ale niestety odbywają się także koncerty muzyki świeckiej. Nieuszanowana jest sakralność miejsca. Zapominamy, że kościół nie jest miejscem, w którym może zmieścić się każdy rodzaj muzyki. Proszę, przyjmijcie moją tegoroczną refleksję nie jako wyrzut, ale jako zachętę do poprawnego prowadzenia, poprzez muzykę, drogi ewangelizacji. Chcę także jasno powiedzieć, że nie jestem przeciwny koncertom muzyki kościelnej w naszych kościołach, ale zdecydowanie mówię „nie” dla praktyk wykorzystywania sakralnego miejsca do celów niezgodnych z zamierzeniem.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama