Papieska bibliografia

„Bibliografia polska” gromadzi dokumenty i wypowiedzi Jana Pawła II oraz prace o nim wydane na terenie Polski, także w językach obcych.

Papieska bibliografia   Mat. prasowy Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES we współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie udostępnia od dziś w Internecie "Bibliografię polską Jana Pawła II za lata 1949-1995". Można się z nią zapoznać na stronie www.fides.org.pl

Prezentowana baza bibliografii osobowej Ojca Świętego – podmiotowa i przedmiotowa – jest kumulacją wszystkich tomów wydanych dotychczas w Rzymie przez Fundację Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, łącznie z tomem pierwszym, poświęconym Karolowi Wojtyle sprzed wyboru na Papieża, a opublikowanym w wydawnictwie watykańskim, w wersji polsko-włoskiej.

Bibliografia polska gromadzi dokumenty i wypowiedzi Jana Pawła II oraz prace o nim wydane na terenie Polski, także w językach obcych. Nie uwzględnia poloników zagranicznych, z wyjątkiem prac, których recenzje ukazały się w kraju. Rejestruje piśmiennictwo bez względu na cechy formalno-wydawnicze (druki zwarte i ciągłe, utwory i ich fragmenty, odbitki, kalendarze itp.); pomija jedynie prasę codzienną. Wyjątek stanowi T. 1: Karol Wojtyła w świetle publikacji, rejestrujący i polonika, i dzienniki.

W przygotowaniu są tomy za lata 1996-1997 i następne do 2005 roku włącznie. Warto zaznaczyć, że przedstawiana publikacja, wydawana w Rzymie przez Fundację Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu (http://www.jp2doc.pl/), nie jest formalnie związana z wydawnictwem Jan Paweł II. Bibliografia polska 2006-2007 opracowanym w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

Zrąb główny prezentowanej Bibliografii dzieli się na dwie zasadnicze części: podmiotową – teksty Papieża i przedmiotową – publikacje o Nim. W obydwu częściach zastosowano układ chronologiczny, według roku wydania dokumentu. W obrębie lat rekordy uszeregowane są alfabetycznie.

Wszystkie opisy bibliograficzne sporządzono na podstawie autopsji, zgodnie z wymogami bibliografii osobowej. Zastosowano pełny opis rejestracyjny, uzupełniany adnotacjami, z zachowaniem tych samych zasad – z niewielkimi modyfikacjami dla wszystkich tomów, by zapewnić jednolitą kontynuację dzieła, tworzonego już ponad 30 lat.

Pozycje zbiorowe z formułą „Toż” (szczególnie liczne w części podmiotowej) – tworzone są w celu zebrania w jednym rekordzie wszystkich przedruków tego samego dokumentu, opublikowanych w danym roku.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg