Tak" Chrystusowi „tak" Kościołowi

Kościół, wszystkie ludy świata i całą Polskę, zawierzył Ojciec Święty Maryi podczas swego krótkiego pobytu w Częstochowie. W ocenie części obserwatorów wokół Jasnej Góry zgromadziła się Ucząca milion osób rzesza wiernych z całego kraju.

W Kaplicy Cudownego Obrazu

Przez kilka minut w milczeniu modlił się Papież przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Następnie głośno odczytał przygotowaną wcześniej modlitwę. Dziękował w niej, że Maryja jest „Gwiazdą Przewodnią w budowaniu lepszej przyszłości dla świata" i „Patronką w budowaniu ogólnoludzkiej cywilizacji miłości". Dziękował też za wszelkie dobro, które stało się udziałem jego narodu „w latach solidarnych przemian". Zawierzył Matce Bożej cały Kościół, „wszystkie kontynenty, kraje i narody, które uwierzyły w Jezusa Chrystusa" oraz całą ludzkość. W macierzyńską opiekę zawierzył Jej swoją Ojczyznę, „dokonujące się w niej przemiany społeczne, ekonomiczne i polityczne".

Wchodząc do kaplicy Papież przywitał się z Lechem Wałęsą i odbył z nim krótką rozmowę.

Na Wałach Jasnogórskich

W rzęsistym deszczu, który wkrótce ustał, wyszedł Papież na Wały Jasnogórskie, by spotkać się z oczekującymi go pielgrzymami. Mszy św. odprawionej dla nich przed przybyciem Jana Pawła II przewodniczył wikariusz generalny Rzymu kard. Camillo Ruini.

Ojciec Święty kazał przenieść przygotowany dla niego tron, tak, aby wszyscy mogli go widzieć. W imieniu zgromadzonych arcybiskup częstochowski Stanisław Nowak powiedział min.: „Witamy w tobie obrońcę wszystkich ludzi - tych najmniejszych, jeszcze nie narodzonych i tych udręczonych niesprawiedliwością i krzywdą".

Ponieważ spontaniczne okrzyki witające trwały długo, Ojciec Święty przerwał je krótkim: „Dajcie mówić! Przemówienie wygłosił stojąc. Miało ono zaskakującą formę na pół śpiewanego, na pół mówionego dialogu. Papież wzywał do wierności Chrystusowi i Kościołowi. Ukazując specyficzną rolę, którą w dziejach narodu spełniało Jasnogórskie Sanktuarium jako miejsce duchowej przemiany i odnowy życia Polaków. Papież powie dział: „Niech takim pozostanie na zawsze".

Zupełnie wyjątkowo za brzmiała śpiewana na papieskie wezwanie przez wszystkich zebranych Bogurodzica''. Natomiast „Bogurodzicą" naszych czasów nazwał Ojciec Święty pieśń „Z dawna Polski Tyś Królowa".

Podczas przemówienia na Wałach Jasnogórskich Jan Paweł II przekazał reprezentantom osób konsekrowanych tekst specjalnie dla tej grupy przygotowanego przesłania. Z Częstochowy papież odleciał do Zakopanego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama