Papież i tysiące uczniów na "święcie edukacji"

Ponad 4 tys. uczniów ze wszystkich placówek edukacyjnych prowadzonych przez Kościół w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej wzięło udział w „święcie edukacji” z udziałem Benedykta XVI. Spotkanie odbyło się na terenie kampusu Uniwersytetu Maryi Panny w dzielnicy Twickenham w Londynie.

Bp Malcolm McMahon, przewodniczący Katolickiej Agencji Edukacji dla Anglii i Walii witając papieża podkreślił, że centrum katolickiego wychowania leży zrozumienie, że młodzi ludzie powinni „mieć życie, mieć je w obfitości”. Biskup Nottingham przypomniał, że w Wielkiej Brytanii Kościół prowadzi ponad 2300 szkół, w których tysiące młodych ludzi pobierają edukację. Podkreślił przy tym wyjątkowe relacje pomiędzy rządem i Kościołem w kwestii edukacji. „Nasza wyjątkowa więź, którą bardzo cenimy, umożliwia szkołom i kolegiom katolickim wnosić ogromny wkład w życie naszego społeczeństwa” - powiedział bp McMahon.

Hierarcha zapowiedział również, że „święto edukacji” w Kolegium Uniwersytetu Maryi Panny inauguruje jednocześnie Rok Edukacji Katolickiej, który ma być okazją do wdzięczności za dotychczasowe dokonania ale i nadzieją na przyszłość, „w której mamy pewność, że młodzi ludzie otrzymywać będą tylko najlepsze wykształcenie”.

W swoim przemówieniu papież wezwał młodych Brytyjczyków „do stawania się świętymi” i prosił ich, aby nie „zadowalali się drugorzędną doskonałością”. Papież przestrzegł młodych ludzi przed wąską specjalizacją i ograniczaniem swoich horyzontów. „Świat potrzebuje dobrych uczonych, ale spojrzenie naukowe staje się niebezpiecznie wąskie, jeśli pomija religijny lub etyczny wymiar życia, tak jak i religia staje się wąska, jeśli odrzuca uprawniony wkład nauki do naszego rozumienia świata” – powiedział Ojciec Święty.

W trakcie spotkania papież uroczyście zainaugurował działalność Instytutu Sportu Jana Pawła II. „Z myślą o przyszłych Igrzyskach Olimpijskich w Londynie miałem przyjemność zainaugurować działalność Fundacji Sportowej, noszącej imię Jana Pawła II i modlę się, aby wszyscy, którzy tu przychodzą, głosili chwałę Boga przez swe działania sportowe, jak również przez dostarczanie radości samym sobie i innym” – powiedział papież.

Benedykt XVI zachęcał młodych ludzi, aby swoją edukację widzieli „w kontekście wzrastania w przyjaźni z Bogiem i wszystkiego, co wypływa z tej przyjaźni”. Przestrzegł przed wąską specjalizacją i ograniczaniem swoich horyzontów.

Podczas trwającego ponad godzinę spotkania z Ojcem Świętym trójka uczniów, po jednym z Anglii, Walii i Szkocji, przedstawiła Ojcu Świętemu dary, reprezentujące duchowe dziedzictwo Zjednoczonego Królestwa. Były to trzy książki, w których znalazły się dzieła charakterystyczne dla danego regionu Wielkiej Brytanii, np. poświęcone katolickim męczennikom.

Następnie Benedyktowi XVI zaprezentowano współpracę katolickich placówek z Wielkiej Brytanii z innymi szkołami na świecie. Na żywo połączono się z Zambią, ze szkołą św. Jana Vianneya, która współpracuje ze szkołą podstawową Świętego Krzyża w Plymouth. Zambijscy uczniowie pozdrowili zgromadzonych w Londynie i podziękowały za współpracę i pamięć. Wydarzenia te, pokazywane na telebimach, papież mógł obejrzeć na specjalnie ustawionym przed nim monitorze. Od dzieci ze szkoły w Plymouth Ojciec Święty otrzymał modlitewnik, różaniec, zdobione w technice batiku płótno oraz krzyż i stułę.

Uroczystość na terenie Kolegium Uniwersytetu Maryi Panny Twickenham połączona była z otwarciem Instytutu Sportu Jana Pawła II. Najpierw na podwyższenie weszło 30 młodych sportowców, reprezentujących uczniów z 22 diecezji Anglii i Walii, którzy zapewnili, że w duchu nauczania Jana Pawła II będą starali się pracować jak najlepiej potrafią, bez względu czy w zawodach sportowych będą przegrywać czy wygrywać. Zapalono również świecę-paschał pochodzącą z Fundacji dla Sportu im. Jana Pawła II. Wydarzenie transmitowane było na żywo do wszystkich katolickich szkół w Wielkiej Brytanii.

Kościół na Wyspach Brytyjskich prowadzi ok. 2300 placówek edukacyjnych, co stanowi ok. 10 proc. istniejących na Wyspach szkół. Uczy się ok. 800 tys. uczniów, nie tylko katolików.

Pełny tekst papieskiego przemówienia do młodych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama