Mosty między religiami

- Katolicy nadal będą budować mosty międzyreligijnej przyjaźni - zapewnił Benedykt XVI podczas dzisiejszego spotkania z duchownymi i świeckimi różnych wspólnot religijnych Wielkiej Brytanii

W przemówieniu w Kolegium Uniwersytetu Maryi Panny w Londynie papież zaznaczył, że dialog międzyreligijny powinien także obejmować działania na rzecz tego, aby nie wykluczano wymiaru religijnego jednostek i wspólnot w życiu społeczeństwa.
Wyznawców różnych religii Ojciec Święty nazwał „ludźmi ducha” żyjącymi w czasach, gdy „przekonania religijne nie zawsze są zrozumiane czy doceniane”.

TŁUMACZENIE:
„Obecność zaangażowanych wierzących w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego świadczy wymownie o tym, że wymiar duchowy naszego życia ma podstawowe znaczenie dla naszej tożsamości jako istot ludzkich, inaczej mówiąc, że nie samym chlebem żyje człowiek. Jako wyznawcy różnych tradycji religijnych, wspólnie pracujący dla dobra całej wspólnoty, przywiązujemy wielką wagę do tego wymiaru naszej współpracy „obok siebie”, który uzupełnia aspekt naszego stałego dialogu „twarzą w twarz”.

Mówiąc o dialogu Benedykt XVI podkreślił, że nie powinien ograniczać się do formalnych dyskusji.
Ojciec Święty przypomniał od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół katolicki kładzie szczególny nacisk na doniosłość dialogu i współpracy z wyznawcami innych religii. Podkreślił, że aby ten dialog był owocny, wymaga on wzajemności ze strony wszystkich partnerów.

TŁUMACZENIE;
„Myślę zwłaszcza o sytuacji w niektórych częściach świata, gdzie współpraca i dialog między religiami wymagają wzajemnego szacunku, swobody praktykowania religii i publicznego wyznawania wiary, wolności kierowania się własnym sumieniem, bez doznawania ostracyzmu czy prześladowań, nawet po przejściu z jednej religii do drugiej. Gdy ustanowiony będzie taki szacunek i otwartość, narody wszystkich religii będą skutecznie wspólnie pracować na rzecz pokoju i wzajemnego zrozumienia i w ten sposób dawać przekonujące świadectwo przed światem.”

Na zakończenie Benedykt XVI zapewnił zgromadzonych, że Kościół katolicki kroczy drogą zaangażowania i dialogu wypływającego z poczucia prawdziwego szacunku dla religijnych przekonań. „Katolicy, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie, nadal będą budować mosty przyjaźni z wyznawcami innych religii, aby leczyć krzywdy przeszłości i wspierać zaufanie między jednostkami i wspólnotami” - powiedział papież.

Pełny tekst papieskiego przemówienia znajdziesz TUTAJ :.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama