Ziarna Słowa – Czyń to, a tamtego unikaj

Cykl krótkich audycji przypominających nauczanie Jana Pawła II.

Prezentujemy dziś fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Skoczowie na wzgórzu Kaplicówka 22 maja 1995 r. Ojciec Święty przypomniał nauczanie Kościoła o sumieniu, w głębi którego człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada lecz któremu winien być posłuszny. „Ten głos wzywa zawsze do miłowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, a tamtego unikaj. Sumienie jest dla każdego z nas sprawą o zasadniczym znaczeniu, naszym wewnętrznym przewodnikiem. A więc ważne żeby jego osądy były prawe, zło nazywały złem, a dobro dobrem” - przypomniał Jan Paweł II.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama