Stolica Apostolska ratyfikowała Konwencję z Addis Abeby

Stolica Apostolska ratyfikowała Konwencję z Addis Abeby dotyczącą uznania studiów wyższych w Afryce.

Dokument na temat akceptacji dyplomów, doktoratów oraz innych stopni akademickich w systemie edukacji wyższej w państwach afrykańskich został przyjęty 12 grudnia 2014 roku w Addis Abebie podczas międzynarodowej konferencji zwołanej przez UNESCO. Wejdzie on w życie 15 grudnia 2020 roku.

Dla Stolicy Apostolskiej, której instytucje akademickie znajdują się w wielu krajach, na wszystkich kontynentach, wielostronne umowy mają ogromne znaczenie, ponieważ prawne uznanie uczelni katolickich pozwala ich studentom na ukończenie nauki również za granicą oraz daje możliwość znalezienia pracy w innym kraju. Jak to było w przypadku Konwencji z Tokio dla Azji i Pacyfiku, także w tej dla Afryki uznaje się obecność edukacyjną Kościoła katolickiego na tym kontynencie, nie tylko jako usługę pochodzącą z zewnątrz, ale jako autentyczny wyraz afrykańskiego szkolnictwa wyższego, przyznając Stolicy Apostolskiej te same prawa co członkom UNESCO.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama