Franciszek pozdrowił młodzież, która spotka się w Lednicy

Podczas dzisiejszej audiencji generalnej w Watykanie Ojciec Święty zwrócił się ze szczególnym pozdrowieniem do młodzieży, która w najbliższą sobotę, 1 czerwca, przybędzie do Lednicy na Spotkanie Młodych.

Oto słowa papieża skierowane do pielgrzymów polskich: - Witam serdecznie Polaków. Szczególne pozdrowienie kieruję dzisiaj do młodzieży, która w sobotę przybędzie do Lednicy na Spotkanie Młodych. Przed wniebowstąpieniem Pan Jezus zapytał Szymona Piotra: „Czy kochasz mnie?”. Żałując zaparcia się Syna Bożego, wyznał: „Ty wiesz, że Cię kocham”. Te słowa, będące hasłem waszego spotkania, Bóg powtarza nieustannie do każdego w sakramencie pokuty i pojednania, a zwłaszcza w Eucharystii. Uważnie słuchajcie Jego głosu. Niech chwile przeżywane w polskiej Panamie, jak nazywacie w tych dniach Lednicę, przenikają entuzjazm waszej wiary, modlitwy, radości i wspólnego świętowania. Zabierzcie ze sobą w drogę to, co otrzymacie w darze: pieczęć, symbol więzi z Duchem Świętym oraz specjalny rachunek sumienia oparty na treści obrazu Caravaggia „Powołanie świętego Mateusza”. Pamiętajcie, że przeobrażenie się grzesznika w świętego, jak w życiu celnika z Kafarnaum, jest możliwe! Niech was prowadzi entuzjazm nawróconego serca, a Bóg niech wam błogosławi. Ogarniam was moją modlitwą.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy cykl katechez na temat Dziejów Apostolskich, które napisał św. Łukasz Ewangelista, opowiadając nam o pielgrzymowaniu Ewangelii w świecie. Słowo Boże biegnie, rozszerza się, jest dynamiczne. Staje się skuteczne nie dzięki retoryce, pięknemu przemawianiu, ale dzięki mocy Ducha Świętego. Ewangelia kończy się zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem Pana Jezusa, a Dzieje Apostolskie ukazują obfitość i moc życia zmartwychwstałego Pana, który dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się Apostołom przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym” (Dz 1,3). Zapowiedział, że gdy Duch Święty zstąpi na nich, otrzymają Jego moc i będą Jego świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii, aż po krańce ziemi (por. Dz 1,7-8). Zmartwychwstały Pan zachęca swoich uczniów, aby nie przeżywali teraźniejszości z niepokojem, ale potrafili oczekiwać na wypełnienie się historii zbawienia. Apostołowie przeżywają razem to oczekiwanie w Wieczerniku, modląc się wytrwale, w duchu jedności. Także i my prośmy Pana o umiejętność oczekiwania, modląc się wspólnie, przyzywając Ducha Świętego i prosząc o dar jedności.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli między innymi pielgrzymi z parafii św. Marcina w Konarzewie (arch. poznańska), parafii św. Mateusza w Chłaniowie (arch. lubelska); parafii św. Anny z Gliwic-Łabędy; św. Jana Chrzciciela z Ołdrzychowic Kłodzkich (diec. świdnicka); grupa pracowników Policji z Małopolski z gen. Krzysztofem Pobutą; grupa księży neoprezbiterów z ks. rektorem z Gdańska; grupa księży emerytów z diecezji świdnickiej; uczniowie z VIII Liceum Marii Skłodowskiej w Katowicach; grupa dzieci wraz z opiekunami z Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych w Warszawie; grupa ze Szkoły Społecznej w Chocieszowie; uczniowie i wychowawcy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 i nr 2 w Krakowie; grupa polonijna z parafii św. Konstancji z Chicago (USA).

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama