Posynodalna adhortacja apostolska "Christus vivit"

Do młodych i całego Ludu Bożego. Wersja opublikowana na stronie vatican.va w dniu 3 kwietnia 2019.

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA CHRISTUS VIVIT OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO MŁODYCH I CAŁEGO LUDU BOŻEGO

ROZDZIAŁ PIERWSZY
W Starym Testamencie
W Nowym Testamencie
ROZDZIAŁ DRUGI
Jezus Chrystus zawsze młody
Młodość Jezusa
Jego młodość nas oświeca
Młodość Kościoła
Kościół, który daje się odnowić
Kościół uważny na znaki czasu
Maryja, dziewczyna z Nazaretu
Święci ludzie młodzi
ROZDZIAŁ TRZECI
Jesteście dniem dzisiejszym Boga
Pozytywy
Wielość młodości
Pewne sytuacje przydarzające się młodym
Młodzi świata przechodzącego kryzys
Pragnienia, rany i poszukiwania
Środowisko cyfrowe
Imigranci jako paradygmat naszych czasów
Położyć kres wszelkiego rodzaju nadużyciom
Jest droga wyjścia
ROZDZIAŁ CZWARTY
Wspaniała wieść dla wszystkich młodych
Bóg, który jest miłością
Chrystus cię zbawia
On żyje!
Duch daje życie
ROZDZIAŁ PIĄTY
Drogi młodości
Czas marzeń i wyborów
Chęć życia i eksperymentowania
W przyjaźni z Chrystusem
Wzrost i dojrzewanie
Drogi braterstwa
Młodzi zaangażowani
Odważni misjonarze
ROZDZIAŁ SZÓSTY
Młodzi zakorzenieni
Niech cię nie oderwą od ziemi
Twoje relacje z osobami starszymi
Marzenia i wizje
Wspólne podejmowanie ryzyka
ROZDZIAŁ SIÓDMY
Duszpasterstwo młodzieży
Duszpasterstwo synodalne
Główne linie działania
Odpowiednie środowiska
Duszpasterstwo instytucji edukacyjnych
Różne obszary rozwoju duszpasterskiego
Młodzieżowe duszpasterstwo ludowe
Zawsze misjonarze
Towarzyszenie osób dorosłych
ROZDZIAŁ ÓSMY
Powołanie
Powołanie do przyjaźni z Nim
Twoje bycie dla innych
Miłość i rodzina
Praca
Powołania do szczególnej konsekracji
ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY
Rozeznawanie
Jak rozpoznać swoje powołanie
Przyjacielskie wezwanie
Słuchanie i towarzyszenie
Przypisy

1. Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. Tak więc pierwsze słowa, które pragnę skierować do każdego z młodych chrześcijan, brzmią: On żyje i chce, abyś żył!

2. On jest w tobie, jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza. Niezależnie od tego, jak bardzo byś się oddalił, Zmartwychwstały jest obok ciebie, wzywa cię i czeka na ciebie, abyś zaczął od nowa. Kiedy czujesz się stary z powodu smutku, urazów, lęków, wątpliwości lub porażek, On będzie przy tobie, aby na nowo dać ci siłę i nadzieję.

3. Z miłością piszę do wszystkich młodych chrześcijan tę Adhortację apostolską, czyli list, który przypomina pewne prawdy naszej wiary, a jednocześnie zachęca nas do wzrastania w świętości i w trosce o własne powołanie. Biorąc jednak pod uwagę, że jest to kamień milowy w procesie synodalnym, zwracam się jednocześnie do całego Ludu Bożego, pasterzy i wiernych, aby refleksja nad młodymi i dla młodych stawiała wyzwania i pobudzała nas wszystkich. Dlatego w niektórych paragrafach będę mówił bezpośrednio do młodych ludzi, a w innych przedstawię bardziej ogólne propozycje do rozeznawania kościelnego.

4. Zainspirowało mnie bogactwo refleksji i wymiana opinii Synodu, który odbył się w minionym roku. Nie będę w stanie zebrać wszystkich tych treści, które można przeczytać w Dokumencie Końcowym, ale starałem się podjąć w opracowaniu tego listu propozycje, które wydawały mi się najbardziej znaczące. W ten sposób moje słowo będzie wzbogacone tysiącami głosów osób wierzących z całego świata, które przekazały Synodowi swoje opinie. Również młodzi niewierzący, którzy chcieli się zaangażować, przedstawiając swoje refleksje, zaproponowali zagadnienia, które zrodziły we mnie nowe pytania.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

Reklama

Reklama