List Franciszka do młodych Polaków

Franciszek wystosował list do ordynariusza płockiego, bp Piotra Libery z okazji 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki. „W osiemnastym zaledwie roku życia, z powodu ciężkiej choroby, zakończył bieg ziemskiej wędrówki ten kleryk jezuickiego nowicjatu w Rzymie, jeden z najwybitniejszych synów Towarzystwa Jezusowego, jakich wydała Wasza Ojczyzna” – pisze w liście Ojciec Święty.

Jednocząc się w modlitwie dziękczynnej z wiernymi diecezji płockiej i całego Kościoła w Polsce Papież przypomina słowa Jana Pawła II, jakie wypowiedział w Kościele św. Andrzeja na Kwirynale podczas nawiedzenia relikwi św. Stanisława: „Jego, krótka droga z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj, do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość” (przemówienie 13 listopada 1988).

Zwracając się do młodych, Franciszek zachęca ich do rozeznawania celu i obierania najlepszych dróg postępowania i życia. „Niech [św. Stanisław] uczy Was szukać zawsze i nade wszystko przyjaźni z Jezusem, czytać i medytować Jego słowo, i przyjmować w Eucharystii Jego miłosierną i pełną mocy obecność, abyście potrafili oprzeć się presji światowej mentalności” – podkreśla Ojciec Święty.

O znaczeniu listu, jakie ma on dla diecezji płockiej oraz zaangażowaniu młodych w budowanie Kościoła opowiedział Radiu Watykańskiemu, bp Piotr Libera.

“Dzięki temu przesłaniu, jestem przekonany, że nasze celebracje roku św. Stanisława Kostki nabierają rzeczywiście wymiaru ogólnokościelnego – mówi ordynariusz płocki. – Papież poprzez swoje orędzie, sprawił, że ten rok jubileuszowy wpisuje się pięknie w rzeczywistość eklezjalną Kościoła Powszechnego, szczególnie w roku, gdy będziemy przeżywać razem z Ojcem Świętym, po raz pierwszy w historii Kościoła, synod biskupów poświęcony ludziom młodym. Chciałbym też podzielić się radością, że także w naszej płockiej diecezji pod koniec wakacji, w ostatnich dniach miesiąca sierpnia, młodzież będzie przeżywała już swój drugi synod młodych. Wezmą w nim udział przedstawiciele wszystkich naszych dekanatów, wszystkich wspólnot, stowarzyszeń kościelnych, którzy zbiorą się właśnie w Płocku, by dzielić się swoim oczekiwaniami na temat Kościoła w obecności biskupa płockiego i swoich rówieśników. Będą przedstawiać swoje marzenia odnośnie Kościoła XXI wieku.”

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama