Wielki Post w cieniu Watykanu

W wielkim poście rozważajmy słowa, które kierują do nas następcy świętego Piotra i módlmy się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II

  Liturgia słowa na III Niedzielę Wielkiego Postu

Pierwsze czytanie: Wj 3,1-8a.13-15
Drugie czytanie: Ps 103
Psalm: 1 Kor 10,1-6.10-12
Ewangelia: Łk 13,1-9

 

Cytat dnia

"W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”.

 

Rozważanie Benedykta XVI

W obliczu łatwego wniosku, aby uznać zło za wynik kary Bożej, Jezus przywraca prawdziwy obraz Boga, który jest dobry i nie może chcieć zła oraz ostrzega przed myśleniem, że nieszczęścia są bezpośrednim skutkiem osobistej winy tego, kogo ono dotyka...

 

 

  Wielki Post z Wiara.pl

Krzyż na drogę

W nadchodzącym Wielkim Poście chcemy podpowiadać czytelnikom i razem z nimi się zastanawiać, jak ten krzyż ma być obecny w naszym życiu. Co krzyż mówi do nas...?

 

 

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. >>

Wielki Post w Cieniu Watykanu - całość>>

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |