Ecclesia in Europa

Posynodalna adhortacja apostolska "Ecclesia in Europa" Ojca Świętego Jana Pawła II

Spis treści

WPROWADZENIE :.
Radosne orędzie dla Europy :.
Drugi Synod poświęcony Europie :.

Doświadczenie Synodu :.
Ikona Apokalipsy :.


ROZDZIAŁ I. JEZUS CHRYSTUS JEST NASZĄ NADZIEJĄ :.
Zmartwychwstały jest zawsze z nami :.


I. Wyzwania i znaki nadziei dla Kościoła w Europie :.
Gasnąca nadzieja :.

Nieprzeparta tęsknota za nadzieją :.
Znaki nadziei :.
Wspólnota ludów :.

Męczennicy i świadkowie wiary :.
Świętość objawiająca się w wielu :.

Parafia i ruchy kościelne :.
Droga ekumenizmu :.


II. Powrócić do Chrystusa, źródła wszelkiej nadziei :.
Wyznawać naszą wiarę :.
Jezus Chrystus naszą nadzieją :.

Jezus Chrystus żyjący w Kościele :.

ROZDZIAŁ II. EWANGELIA NADZIEI POWIERZONA KOŚCIOŁOWI NOWEGO TYSIĄCLECIA :.

I. Pan wzywa do nawrócenia :.
Jezus zwraca się dzisiaj do naszych Kościołów :.
Oddziaływanie Ewangelii w ciągu historii :.

Urzeczywistniać prawdziwe oblicze Kościoła :.
Zdążać ku jedności chrześcijan :.

II. Cały Kościół wezwany do misji :.
Zadanie duchownych :.

Świadectwo osób konsekrowanych :.
Troska o powołania :.
Posłannictwo świeckich :.

Rola kobiety :.

ROZDZIAŁ III. GŁOSIĆ EWANGELIĘ NADZIEI :.
«Weź księgę otwartą (...) i połknij ją» (Ap 10, 8. 9)

I. Głosić tajemnicę Chrystusa :.
Objawienie nadaje sens historii :.
Pilna konieczność przepowiadania :.

Pierwsze przepowiadanie i przepowiadanie odnowione :.
Wierność jedynemu orędziu :.
Przez świadectwo życia :.

Formować do wiary dojrzałej :.

II. Dawać świadectwo w jedności i w dialogu :.
Komunia między Kościołami partykularnymi :.
Razem z wszystkimi chrześcijanami :.
W dialogu z innymi religiami :.


III. Ewangelizować życie społeczne :.
Ewangelizacja kultury i inkulturacja Ewangelii :.

Wychowanie młodych do wiary :.
Uwaga poświęcona środkom przekazu :.

Misja ad gentes :.
Ewangelia księgą dla Europy dziś i zawsze :.


ROZDZIAŁ IV. CELEBROWAĆ EWANGELIĘ NADZIEI :.
«Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków»
(Ap 5, 13).

Wspólnota modląca się :.


I. Odkryć na nowo liturgię :.
Zmysł religijny w dzisiejszej Europie :.

Kościół, który świętuje :.
Poczucie tajemnicy :.
Formacja liturgiczna :.


II. Sprawować sakramenty :.
Eucharystia :.
Pojednanie :.

Modlitwa i życie :.
Dzień Pański :.


ROZDZIAŁ V. SŁUŻYĆ EWANGELII NADZIEI :.
«Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość» (Ap 2, 19).
Droga miłości :.

I. Posługa miłosierdzia :.
W komunii i w solidarności :.


II. Służyć człowiekowi w społeczeństwie :.
Przywracać nadzieję ubogim :.

Prawda o małżeństwie i rodzinie :.
Służyć Ewangelii życia :.
Budować miasto godne człowieka :.
O kulturę otwartą na drugiego człowieka :.

III. Zdecydujmy się na miłość! :.

ROZDZIAŁ VI. EWANGELIA NADZIEI DLA NOWEJ EUROPY :.
«I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe, ujrzałem zstępujące z nieba» (Ap 21, 2).
Boża nowość w historii :.


I. Duchowe powołanie Europy :.
Europa promotorką wartości uniwersalnych :.
Nowe oblicze Europy :.

Umacniać solidarność i pokój w świecie :.

II. Struktury Europy :.
Rola instytucji europejskich :.

Kościół dla nowej Europy :.
Z Ewangelii nowy zapał dla Europy :.

ZAKOŃCZENIE. ZAWIERZENIE MARYI:.
«Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce» (Ap 12, 1).
Niewiasta, smok i dziecię :.
Modlitwa do Maryi, Matki nadziei :.


PRZYPISY :.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»