Bóg przychodzi i wyzwala w dniu Paschy Zmartwychwstania

Orędzie wielkanocne "Urbi et orbi"

1. „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24,5-6).
Z głębi grobu wykutego w skale Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba słyszą te słowa (por. Łk 24,10). Był to grób, w którym pogrzebano Ciało Jezusa po śmierci na krzyżu. Stało się tak w piątek przed zmierzchem - o zmierzchu bowiem rozpoczynała się jerozolimska Pascha. Na trzeci dzień, po szabacie, o świtaniu grób znaleziono pusty i kamień odwalony.

Oto jest - Pascha - czyli Przejście Pańskie.

2. Świętowano w Jerozolimie pamięć tamtej nocy, kiedy Bóg przeszedł przez Egipt i wyzwolił Izraela z niewoli, i wprowadził go na drogę do ziemi Obiecanej.

W tych dniach Paschy Starego Przymierza Bóg znów przeszedł poprzez Jerozolimę - przeszedł drogą męki Chrystusa, który stał się posłuszny aż do śmierci i odkupił wszelkie nieposłuszeństwo.
Chrystus - nowy Adam odkupił nieposłuszeństwo pierwszego Adama i nas wszystkich, Jego synów i córek wedle ciała. Bóg przeszedł poprzez śmierć swego Syna na krzyżu Golgoty, poprzez grobowe pieczęcie i objawił się w zmartwychwstaniu o brzasku dnia trzeciego.

„Czemu szukacie żyjącego wśród umarłych?”

Bóg, który jest Bogiem żywych, nie umarłych, objawił się tu!
Czemu szukacie Go wśród umarłych?
Chrystus zmartwychwstał!

3. Nowy i Wieczny Testament wpisany jest w tę Paschę. Przymierze Boga Życia z człowiekiem skazanym na śmierć. Przymierze z ludzkością. Przymierze ze światem:

Ze światem „będącym widownią historii rodzaju ludzkiego” Ze światem, który - tak wierzą chrześcijanie - z miłości Stwórcy jest powołany do bytu i zachowywany.

Ze światem, który popadł w niewolę grzechu, lecz - po złamaniu potęgi Złego - przez Chrystusowe posłuszeństwo aż do śmierci został wyzwolony.

W Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym to wyzwolenie trwa w Bogu dla wszystkich ludzi.

W Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym został na nowo oddany Bogu świat, by wedle Bożego zamysłu doznał przemiany i doszedł do tej pełni doskonałości, jaką Bóg odwiecznie zamierzył (por. Gaudium et spes, 2).

Tak uczy Kościół od czasów apostolskich. Za naszych czasów Sobór przypomniał tę naukę o Przejściu Boga w Chrystusowym zmartwychwstaniu.

Oto jest Pascha Nowego Przymierza.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama