Miejsce dialogu i przebaczenia

Grecja (godz. 16.17; 4 maja 2001)

Pierwsze oficjalne spotkania Papieża w Grecji od razu zostały uznane za wyjątkowo ważne. Ojciec Święty podziękował najpierw za zaproszenie i przyjęcie w Grecji, zaznaczając, że swoje słowa kieruje z pałacu prezydenckiego do wszystkich Greków. Wezwał wszystkich do uznania roli Grecji i jej wpływu na kulturę europejską, a nawet losy świata.

Wspominając swoją ubiegłoroczną pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Jan Paweł II wyraził radość, że może pielgrzymować śladami św. Pawła, "którego osoba dominuje od 2 tys. lat w historii chrześcijaństwa" i który "na zawsze związany jest z ziemią Grecji przez założenie właśnie tu, w sercu świata helleńskiego, jednej z pierwszych gmin chrześcijańskich".

Jednak w opinii Papieża równie ważnym było zapoczątkowanie przez św. Pawła dialogu między kulturą helleńską i chrześcijaństwem. "Ten dialog stworzył cywilizację europejską" - powiedział. Jan Paweł II zwrócił uwagę także na ogromną rolę języka greckiego w rozwoju chrześcijaństwa i wpływ filozofii antycznej na teologię i filozofię chrześcijańską.

"Świat helleński stał się chrześcijański, a chrześcijaństwo stało się w pewnym sensie greckie" - zauważył, zwracając się do prezydenta Grecji Konstantinosa Stefanopulosa.

Nie zabrakło także odniesienia do tradycji sportowych starożytnych Greków - olimpiad i maratonu. Papież, który jest znany także ze swoich sportowych zainteresowań zauważył, że dzięki temu "Europa poznała ideę harmonii między duchem i ciałem".

Jan Paweł II, nawiązując do najważniejszych pytań związanych z przyszłością Europy, jeszcze raz przypomniał, że nasz kontynent znalazł się w decydującym momencie.

"Mam nadzieję i życzę, aby Europa odkryła na nowo wartość spotkania między kulturą grecką i chrześcijaństwem i pokazała, że nie chodzi o szczątki świata, który już nie istnieje, ale że jest to rzeczywisty fundament prawdziwego ludzkiego postępu" - powiedział i dodał, cytując napis znajdujący się nad wejściem do świątyni w Delfach "czy znasz samego siebie": "Apeluję do całej Europy, aby poznawała się coraz głębiej i lepiej, a dzięki temu odkryjemy naszą tożsamość". Kończąc, Papież wezwał Grecję, aby z racji swojej historii i położenia geograficznego stała się pomostem między Wschodem i Zachodem.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |