Gorące wezwanie do zaangażowania na rzecz jedności

Papież do wszystkich Szwajcarów (homilia 6 czerwca 2004)

Niech będzie błogosławiony Bóg w Trójcy Świętej: Ojciec i jednorodzony Syn i Duch Święty, bo okazał nam swoje miłosierdzie (antyfona na wejście)Podajemy tłumaczenie homilii papieża Jana Pawła II wygłoszonej 6 czerwca na Mszy św. w Bernie.

W tę pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego Kościół zaprasza nas do świętowania Przenajświętszej Trójcy Świętej. Czynimy to, drodzy Bracia i Siostry, we wspaniałym krajobrazie pokrytych śniegiem wierzchołków, dojrzałej zieleni dolinnych łąk, pełnych kwiatów i owoców oraz wśród licznych jezior i potoków, dodających uroku waszemu krajowi. Do takiej refleksji skłania nas pierwsze czytanie, które zachęca do spojrzenia na mądrość Bożą, gdy "On niebo umacniał.... gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła w wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice , gdy kreślił fundamenty pod ziemię (Prz 8, 27-29).

Nasze spojrzenie kierujemy jednak nie tylko na rzeczywistość stworzoną, to "dzieło palców Bożych" (w psalmie responsoryjnym), lecz koncentruje się również na ludziach, którzy nas otaczają. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, drodzy Bracia i Siostry w tym wspaniałym krajobrazie w sercu Europy. Pragnąłbym uścisnąć rękę każdego z was, osobiście go pozdrowić i powiedzieć: "Pan jest z Tobą i kocha Cię!"

Braterskie pozdrowienia kieruję do biskupów Szwajcarii z ich przewodniczącym, biskupem Amédée Grabem z Chur. Za przyjazne słowa dziękuję w imieniu was wszystkich biskupowi Kurtowi Kochowi z Bazylei. Wyrazy szacunku przekazuję też Panu Prezydentowi Konfederacji Szwajcarskiej i wszystkim władzom cywilnym i wojskowym, które zaszczyciły nas swoją obecnością.

Szczególnie serdecznie pragnę pozdrowić młodych katolików szwajcarskich, których wolno mi było spotkać wczorajszego wieczoru w Bern-Arena i gdzie wspólnie mogliśmy usłyszeć wzywające i entuzjastyczne wołanie Jezusa; "Wstań!". Drodzy młodzi Przyjaciele, powinniście wiedzieć, że Papież was lubi, towarzyszy wam swoją codzienną modlitwą, liczy na waszą współpracę w sprawach Ewangelii i zachęca do pójścia z ufnością na drogę życia chrześcijańskiego.

" ...W cokolwiek bowiem, dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo, bez żadnej różnicy, myślimy o Twoim synu i o Duchu Świętym" - tymi słowami będziemy zaraz modlili się w Prefacji. Nasze zgromadzenie eucharystyczne jest świadectwem i głoszeniem wspaniałości Wszechmocnego Boga i jego działającej obecności w historii. Wsparci mocą Ducha, którego posłał nam Ojciec przez swego Syna "chlubimy się także z ucisków wiedząc, że ucisku wyrabia wytrwałość, a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś - nadzieję" (Rz 5,3-4).
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama