Przemówienie Jana Pawła II, wygłoszone podczas wizyty w katedrze Św. Jana Chrzciciela w Trnawie

Czwartek, 11 września 2003 r., Trnawa

Najdrożsi Bracia i Siostry!

1.
Z radością przybyłem tu, aby nawiedzić tę piękną katedrę archidiecezji bratysławsko-trnawskiej, poświęconą głosicielowi Pana, św. Janowi Chrzcicielowi.
Serdecznie pozdrawiam Waszego arcybiskupa Jána Sokola, jego biskupów pomocniczych i Was wszystkich, tu obecnych. Z tej świątyni - matki wszystkich kościołów archidiecezji przesyłam swe gorące pozdrowienia wszystkim mieszkańcom tej ziemi i dla wszystkich przywołuję błogosławieństwa i łaski Boga.

2. Święty Jan Chrzciciel jest mężem, żyjącym w samotności, wypełnionej obecnością Bożą i staje się głosem, zapowiadającym nadejście Baranka Zbawiciela (por. Łk 3, 1-18).
Życzę Wam, Drodzy Bracia i Siostry, abyście w swych sercach pielęgnowali świadomość obecności Boga, słuchając Jego Słowa, przez modlitwę, sprawowanie sakramentów i służbę bliźniemu. W życiu codziennym staniecie się w ten sposób, na wzór Jana Chrzciciela, głosicielami i świadkami kochającej i zbawczej obecności Boga w dzisiejszym świecie.

Wszystkim Wam z serca udzielam swego błogosławieństwa.

Tłum. Krzysztof Gołębiowski (KAI)
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama