Afryka czeka na Papieża

**Podróż apostolska do Kamerunu i Angoli**

Afryka to drugi co do wielkości kontynent na Ziemi. Razem ze współtworzącymi go wyspami liczy ok. 30,3 mln km kwadratowych, co stanowi ok 5,9 % ogólnej powierzchni globu ziemskiego. Afryka uważana jest za kolebkę rodzaju ludzkiego.

Nazwy Afryka w odniesieniu do całego kontynentu użył po raz pierwszy rzymski geograf Tytus Pomponiusz Mela. Wcześniej używano jej jedynie do określenia obszaru dzisiejszej Tunezji.

Papież Jan Paweł II, który odbył ponad 40 pielgrzymek do państw afrykańskich często zwracał uwagę na bogactwo kultury Afryki i „afrykański" sposób pojmowania świata.

W adhortacji „Ecclesia in Africa” czytamy: „Afrykanie mają głęboki zmysł religijny, poczucie sacrum, świadomość istnienia Boga Stwórcy i świata duchowego. (...) Afrykanin, otwarty na wartość rodziny, miłości i życia, kocha dzieci, które przyjmuje z radością jako dar Boży. To właśnie miłość życia każe im tak wielką wagę przywiązywać do kultu przodków. Instynktownie wierzą, że ci zmarli żyją nadal, pozostają w obcowaniu z nimi.

Praktyki wrogie życiu bywają im narzucane przy pomocy systemów ekonomicznych, służących egoizmowi bogatych. Afrykanie okazują szacunek dla życia aż do jego naturalnego końca i pozostawiają w swoich rodzinach miejsce dla starców i krewnych. [...] Kultury afrykańskie mają wyostrzony zmysł solidarności i życia wspólnotowego. Modlę się gorąco (...), aby Afryka na zawsze zachowała to cenne dziedzictwo kulturowe i aby nigdy nie uległa pokusom indywidualizmu, tak bardzo obcego jej najlepszym tradycjom.”

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |