Kard. Christoph Schönborn OP

Kard. Schönborn jest teologiem, wybitnym intelektualistą, poliglotą, człowiekiem głębokiej modlitwy. Jego nazwisko często powtarzano podczas ostatniego konklawe, gdzie był wymieniany jako jeden z "papabile".

Christoph Schönborn urodził się 22 stycznia 1945 r. w arystokratycznej rodzinie w Skalsko, w czeskiej diecezji Litomierzyce. W tym samym roku jego rodzina musiała uciekać do Austrii. Po maturze w 1963 r. wstąpił w Niemczech do zakonu dominikanów. Studiował teologię i filozofię w Bonn, Wiedniu i Paryżu.
Święcenia kapłańskie otrzymał 27 grudnia 1970 r. w Wiedniu z rąk kard. Franza Königa. W latach 1971-72 ukończył studia doktoranckie w Institut Catholique w Paryżu, a następnie w Ratyzbonie, gdzie był słuchaczem ks. prof. Josepha Ratzingera. W 1974 r. uzyskał tytuł doktora w Instytucie Katolickim w Paryżu na podstawie pracy "L'Icone du Christ" (Ikona Chrystusa), co stanowiło pierwszy owoc jego studiów nad Kościołami wschodnimi.

W latach 1987-92 Christoph Schönborn był sekretarzem redakcji Katechizmu Kościoła Katolickiego, opublikowanego w 1993 r. Sakrę biskupią otrzymał w 1991 r., a cztery lata później został arcybiskupem Wiednia. W 1998 r. Schönborn otrzymał nominację kardynalską. Jest jedynym dominikaninem w Kolegium Kardynałów.

Z jego inicjatywy przeprowadzony został Środkowoeuropejski Dzień Katolików na przełomie lat 2003-04. Ten krok przed rozszerzeniem Unii Europejskiej o nowe kraje, m.in. Polskę, miał służyć wzajemnemu zbliżeniu katolików ośmiu krajów otaczających Austrię, spośród których pięć przystąpiło do UE 1 maja 2004 r. A już pod koniec maja tegoż roku katolicy tych krajów we wspólnej "pielgrzymce narodów" przybyli do Mariazell.

Kard. Schönborn był również inicjatorem wspólnego listu biskupów czeskich i austriackich. W 2003 r. katoliccy biskupi Austrii i Czech ogłosili wspólne oświadczenie, w którym deklarują wolę budowania nowej jakości braterskich kontaktów.

W duchu Kościoła misyjnego kard. Schönborn zainicjował też misje wielkich miast. Pierwsza z nich odbyła się w Wiedniu w 2003 r. pod hasłem "Otwórzcie drzwi Chrystusowi". W 10-dniowych "misjach" organizowanych przez 110 parafii i 70 wspólnot zakonnych oraz ruchów, uczestniczyło 5500 osób, z czego 1500 z zagranicy. Kolejne misje wielkich miast odbyły się w Paryżu, Lizbonie i Brukseli

Kard. Schönborn wielką czcią otacza kult Miłosierdzia Bożego. Kilkakrotnie odwiedzał Łagiewniki, m.in. tam przewodniczył przed dwoma laty międzynarodowym rekolekcjom księży, podczas których mówił o "miłosierdziu Bożym w Ewangelii". W kazaniach często nawiązuje do Bożego Miłosierdzia i siostry Faustyny Kowalskiej. W dniu wyjazdu na konklawe samotnie udał się do polskiego kościoła "na Rennwegu" i modlił się przed obrazem "Jezu, ufam Tobie".

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama