**Dzień pierwszy wizyty w Turcji**

28 XI 2006 r., Ankara
Wykład o wolności sumienia
- Andrzej Grajewski prosto z Turcji

Spotkanie z korpusem dyplomatycznym było ostatnim punktem bardzo pracowitego pierwszego dnia wizyty Ojca Świętego w Ankarze. W wygłoszonym w języku francuskim przemówieniu Benedykt XVI przypomniał posługę błog. Jana XXIII, który pracował w Turcji przez 9 lat, jako nuncjusz apostolski i zasłynął jako przyjaciel Turków. Przypomniał także wizyty papieży Pawła VI oraz Jana Pawła II w Turcji, świadczące o stałym zainteresowaniu kolejnych papieży tym regionem.

Całe przemówienie Papieża było wołaniem o respektowanie wolności sumienia oraz poszanowania niezależności wspólnot religijnych. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że z faktu, iż większość ludność tego kraju jest muzułmańska wynikają także konsekwencje dla państwa. Oznaczają jednak, że powinny być również szanowane prawa innych wspólnot religijnych. Tym bardziej, jak zaznaczył Papież, że turecka konstytucja uznaje prawo do wolności wyznania i sumienia każdego obywatela.

Następnie zwrócił uwagę, że państwowe urzędy każdego demokratycznego państwa zobowiązane są do zagwarantowania rzeczywistej i skutecznej wolności wszystkich wierzących i do umożliwienia im swobodnego organizowania życia ich religijnych wspólnot. „Naturalnie jest moją nadzieją, mówił Papież, że wierzący, bez względu na to, do jakiej wspólnoty religijnej należą, będą mogli korzystać z tych praw. Na zakończenie spotkania Papież wyraził, że jego spotkanie z Bartłomniejem I na Fanarze będzie służyło rozwojowi cąłej ludzkości w dziele odnowy człowieka.

Później witał się serdecznie z członkami korpusu dyplomatycznego, których obdarzył medalem, wybitym z okazji jego pontyfikatu i wydanym specjalnie z tej okazji przemówieniem.

Wieczorem, także źródła watykańskie, a mianowicie watykański rzecznik prasowy o. Federico Lombardi potwierdził, że w czasie porannej rozmowy Benedykta XVI z premierem Erdoganem, Papież pozytywnie wyraził się o możliwości przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama