Mane nobiscum Domine

List apostolski Mane nobiscum Domine Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych na Rok Eucharystii październik 2004 r. - październik 2005 r.

PRZYPISY

[1] SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 45
[2] Tamże, 22
[3] N. 55: AAS 87 (1995), 38
[4] Por. nn. 32-34: AAS 90 (1998), 732-734
[5] Por. nn. 30-32: AAS 93 (2001), 287-289
[6] Tamże, 35, l.c., 290-291
[7] Nn. 19. 21: AAS 95 (2003), 18-20
[8] Por. N. 53: AAS 95 (2003), 469
[9] Por. n. 51
[10] Por. tamże, 7
[11] Por. tamże, 52
[12] N. 10: AAS 95 (2003), 439
[13] Por. tamże, n. 10: AAS 95 (2003), 439; KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, Instr. Redemptionis Sacramentum o pewnych rzeczach dotyczących Najświętszej Eucharystii, których należy przestrzegać i unikać (25 marca 2004), 38: L’Osservatore Romano (24 kwietnia 2004), dodatek
[14] Por. Enc. Mysterium fidei (3 sierpnia 1965), 39: AAS 57 (1965), 764; ŚWIĘTA KONGREGACJA OBRZĘDÓW, Instr. Eucharisticum mysterium o kulcie Tajemnicy Eucharystii (25 maja 1967), 9: AAS 59 (1967), 547
[15] Por. List apost. Spiritus et Sponsa na XL rocznicę Konstytucji Sacrosanctum Concilium o liturgii świętej (4 grudnia 2004), 13: AAS 96 (2004), 425
[16] Por. KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, Instr. Redemptionis Sacramentum o pewnych rzeczach dotyczących Najświętszej Eucharystii, których należy przestrzegać i unikać (25 marca 2004): L’Osservatore Romano (24 kwietnia 2004), dodatek
[17] Por. tamże, 137, l.c., s.7
[18] Por. JAN PAWEŁ II, Enc. Ecclesia de Eucharistia (17 kwietnia 2003), 44: AAS 95 (2003), 462; Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 908; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 702; PAPIESKA RADA DS. POPIERANIA JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN, Dyrektorium ekumeniczne (25 marca 1993), 122-125, 129-131: AAS 85 (1993), 1086-1089; KONGREGACJA NAUKI WIARY, List Ad exsequendam (18 maja 2001): AAS 93 (2001), 786
[19] JAN PAWEŁ II, List apost. Novo millennio ineunte (6 stycznia 2001), 43: AAS 93 (2001), 297
[20] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 41
[21] N. 33: AAS 90 (1998), 733
[22] Por. Homilia w uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa (22 czerwca 2004), L’Osservatore Romano, wyd. pol., n. 9 (266) 2004, s. 19
[23] SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 36
[24] Por. tamże
[25] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 1
[26] JAN PAWEŁ II, Enc. Ecclesia de Eucharistia

«« | « | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | » | »»

Reklama

Reklama