Nierozerwalne małżeństwo fundamentem zdrowej i odpowiedzialnej rodziny

Punktem kulminacyjnym II Światowego Spotkania Rodzin z Ojcem Świętym była Msza św. na Aterro do Flamengo, w której uczestniczyło ok. 2 mln. osób. (Copyright (C) by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference)

1. «Panie, źródło życia, błogosław nam» (refren psalmu responsoryjnego). Dziękuję Bogu za to, że pozwolił mi ponownie spotkać się z wami, rodziny całego świata, aby uroczyście ogłosić raz jeszcze, że jesteście «nadzieją świata».

Pierwsze Światowe Spotkanie Rodzin odbyło się w Rzymie w r. 1994. Drugie kończy się dzisiaj w Rio de Janeiro. Dziękuję serdecznie kard. Eugenio de Araujo Salesowi za zaproszenie mnie tutaj, dziękuję też wszystkim biskupom oraz władzom brazylijskim, które przyczyniły się do pomyślnego przebiegu tego wspaniałego spotkania. Dziękuję także kard. Lópezowi Trujillo i wszystkim jego współpracownikom z Papieskiej Rady ds. Rodziny. Przychodzimy tutaj z różnych krajów i Kościołów, nie tylko Brazylii i Ameryki Łacińskiej, ale wszystkich kontynentów, ażeby wspólnie wznieść do Boga tę właśnie modlitwę: «Panie, źródło życia, błogosław nam!»

Rodzina bowiem jest tą szczególną, a zarazem fundamentalną wspólnotą miłości i życia, na której opierają się wszystkie inne wspólnoty i społeczeństwa. Modląc się o błogosławieństwo Najwyższego dla rodzin, modlimy się więc zarazem za wszystkie te wielkie społeczeństwa, które tutaj reprezentujemy. Modlimy się o przyszłość narodów i państw, o przyszłość Kościoła i świata.

Poprzez rodzinę bowiem cała ludzka egzystencja skierowana jest ku przyszłości. To w niej człowiek przychodzi na świat, dorasta i dojrzewa. W rodzinie staje się coraz bardziej odpowiedzialnym obywatelem swojego kraju i coraz bardziej świadomym członkiem Kościoła. Rodzina jest też pierwszym i podstawowym środowiskiem, w którym każdy człowiek rozpoznaje i realizuje swoje powołanie ludzkie i chrześcijańskie. Rodzina wreszcie, jest wspólnotą, której nie da się niczym innym zastąpić. Wskazują na to czytania dzisiejszej liturgii.

2. Oto stają przed Mesjaszem przedstawiciele żydowskiej ortodoksji - faryzeusze - i pytają, czy wolno mężowi oddalić żonę. Chrystus z kolei pyta ich, co nakazał Mojżesz. Odpowiadają, że Mojżesz pozwala napisać list rozwodowy i oddalić żonę. Chrystus jednak daje taką odpowiedź: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!» (Mk 10, 5-9).

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg