Benedykt XVI prosi o modlitwę w intencji Następcy Piotra

O modlitwę w intencji Następcy Piotra poprosił papież wiernych zgromadzonych 12 lutego w Auli Pawła VI na uroczystym koncercie z okazji 80-lecia Państwa Watykańskiego. Orkiestra Irlandzkiego Radia i Telewizji wraz z Chórem z Dublinu wykonali w wersji skróconej oratorium „Mesjasz", G.F. Haendla.

„Zaprezentowano nam – powiedział po koncercie Papież – fragmenty słynnego oratorium Mesjasz Georga Friedricha Händla, wprowadzającego w fascynującą atmosferę duchową, dzięki bogatej antologii tekstów świętych ze Starego i Nowego Testamentu, które stanowią kanwę całej partytury muzycznej. Bogactwo kontrapunktu i harmonia śpiewu pomogły nam kontemplować żywotną, niezgłębioną tajemnicę wiary chrześcijańskiej”. Ojciec Święty podkreślił, że muzyka i śpiew, umiejętnie powiązane z wiarą, mogą odegrać w dziedzinie religijnej doniosłą rolę pedagogiczną. Muzyka – powiedział - może być bardzo ważnym środkiem głoszenia Chrystusa, ponieważ pozwala dotknąć tajemnicy w sobie tylko właściwy sposób.

Papież przypomniał też zasługi osób, które doprowadziły do unormowania „kwestii rzymskiej” i ustanowienia Państwa Watykańskiego, w tym szczególnie Piusa XI. Podkreślił potrzebę modlitewnego wspierania Kościoła. „Prośmy Pana, by mocno kierował losami «Nawy Piotrowej» wśród nie zawsze spokojnych wydarzeń dziejów, by nadal czuwał nad tym malutkim państwem. Prośmy Go przede wszystkim, by mocą Swego Ducha wspierał Tego, który stoi u steru Łodzi, Następcę Piotra, aby mógł wiernie i skutecznie wypełniać swą posługę u fundamentów jedności Kościoła katolickiego, mającego w Watykanie swe widzialne centrum i rozciągającego się aż po krańce świata” – powiedział Benedykt XVI.

Na zakończenie zapowiedział, że obszerniejsze przemówienie poświęcone 80. rocznicy powstania Państwa Watykańskiego wygłosi w najbliższą sobotę 14 bm., przyjmując uczestników zorganizowanego z tej okazji w Rzymie sympozjum.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama