Benedykt XVI: Zbawienie świata zależy od odpowiedzi na wezwanie Chrystusa

"My, ludzie, mamy zdolność wyboru, z kim się sprzymierzyć: z Chrystusem i Jego aniołami czy z diabłem i jego zwolennikami, by użyć języka Ewangelii. Do nas należy decyzja, czy wprowadzać w czyn sprawiedliwość, czy też niegodziwość. Od tego zależy nasze osobiste zbawienie, ale też zbawienie świata." - cytuje Benedykta XVI Radio Watykańskie.

Św. Andrzej, pierwszy powołany przez Chrystusa apostoł, ma przypominać palącą potrzebę dawania świadectwa Ewangelii w każdym środowisku społecznym. Zwrócił na to uwagę Papież trzem tysiącom pielgrzymów z archidiecezji Amalfi-Cava de’ Tirreni na południu Włoch. Przybyli oni 22 listopada do Rzymu z relikwiami tego apostoła w ramach obchodów 800-lecia ich przeniesienia w 1208 r. z Konstantynopola do katedry w Amalfi. Ich część tamtejszy arcybiskup Orazio Soricelli przekazał rok temu patriarsze Konstantynopola Bartłomiejowi I. Natomiast głowę apostoła, znajdującą się od XV wieku w Rzymie, Paweł VI zwrócił prawosławnym Grekom w 1964 r.

Benedykt XVI nawiązał do przypadającej 23 listopada uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Podkreślił, że pragnie On królować w ludzkich sercach, a stamtąd – nad całym światem. „On jest królem wszechświata. Jednak punkt krytyczny, miejsce, gdzie Jego królowanie jest zagrożone, to nasze serce, gdyż tam Bóg spotyka się z naszą wolnością. Tylko my możemy Mu nie pozwolić panować nad nami, a zatem stawiać przeszkodę Jego królowaniu nad światem: w rodzinie, społeczeństwie, historii – zauważył Papież. – My, ludzie, mamy zdolność wyboru, z kim się sprzymierzyć: z Chrystusem i Jego aniołami czy z diabłem i jego zwolennikami, by użyć języka Ewangelii. Do nas należy decyzja, czy wprowadzać w czyn sprawiedliwość, czy też niegodziwość. Czy podjąć miłość i przebaczenie, czy też zemstę i zabójczą nienawiść. Od tego zależy nasze osobiste zbawienie, ale też zbawienie świata. Oto dlaczego Jezus chce nas włączyć w swoje królowanie. Oto dlaczego zaprasza nas do współpracy w szerzeniu Jego Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju. Do nas należy odpowiedzieć – nie słowami, ale czynami. Wybierając drogę czynnej, szczodrej miłości bliźniego, pozwalamy Chrystusowi, by rozciągnął swe panowanie w czasie i przestrzeni” – powiedział Ojciec Święty.

«« | « | 1 | » | »»