Kościoły i Unia Europejska o kryzysie finansowym i ochronie niedzieli

Kryzys na rynkach finansowych, a także przyszłość Unii Europejskiej i Traktatu Lizbońskiego oraz ochrona niedzieli były głównymi tematami rozmów forum Kościoły-Unia Europejska. Dzisiaj opublikowano oficjalny komunikat po spotkaniu przedstawicieli Kościołów Europy i rządu Francji, sprawującego w tym półroczu przewodnictwo w pracach Unii Europejskiej.

Przedstawicieli Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) oraz Rady Kościołów Europejskich KEK przyjął sekretarz stanu ds. Europy w rządzie francuskim, Jean-Pierre Jouyet.

W komunikacie COMECE podkreśla się, że rozmowy dotyczyły kwestii instytucjonalnych związanych z Traktatem Lizbońskim i kryzysem finansowym. W tym kontekście przedstawiciele Kościołów powtórzyli życzenie, aby niedziela była lepiej chroniona zarówno w ustawodawstwach krajowych, jak też i w przyszłych dokumentach wytyczających działania Unii Europejskiej. „W naszych społeczeństwach i gospodarkach, w których najwyższym kryterium stała się skuteczność działania, wolna od pracy niedziela pozwoli zwrócić uwagę na człowieka jako centrum życia i przypomni, że człowiek powinien być wolnym, a nie niewolnikiem pracy” - oświadczyli przedstawiciele COMECE i KEK.

Przed zaplanowanym na 27 listopada europejskim spotkaniem Rady Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych delegaci Kościołów podkreślili potrzebę wspólnej polityki unijnej w kwestii przepisów dotyczących azylu oraz migracji. Ta polityka powinna chronić prawa człowieka uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów. Powinna też uwzględniać fakt, że integracja jest procesem wymiany, w którym uczestniczą zarówno migranci, jak i społeczeństwa udzielające im gościny.

Innym tematem rozmowy przedstawicieli COMECE, KEK oraz Kościołów Francji z francuskim przedstawicielem UE była troska o prawa prześladowanych mniejszości na świecie, zwłaszcza chrześcijan. Zaapelowali do państw członkowskich UE oraz instytucji europejskich, aby wśród najważniejszych elementów swojej polityki zagranicznej umieściły poszanowanie prawa człowieka do wolności wyznania.

Przedstawiciele Kościołów nawiązali też do dramatycznej sytuacji chrześcijan w Iraku zwracając jednocześnie uwagę, że ich całkowite wypędzenie z tego kraju byłoby wielką niesprawiedliwością. Oznaczałoby to, że dialog kultur jest już niemożliwy i że przynależność etniczna i narodowa uzyskała przewagę nad uniwersalnością praw człowieka.

Wśród innych poruszonych tematów znalazła się kwestia zmian klimatycznych, migracja i stosunki UE z krajami Afryki. Delegaci Kościołów zwrócili uwagę na specyficzny wkład, jaki swoim przykładem i inicjatywami lokalnymi wnoszą Kościoły i chrześcijanie w pokonywanie tych wyzwań.

Ze strony kościelnej w spotkaniu uczestniczyli: ks. prałat Antoine Hérouard, sekretarz generalny Konferencji Biskupów Francji, o. Arsenius Kardamakis z Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu, pastor Yves Parrend, sekretarz generalny Związku Protestantów Francuskich, Christian Kratz, biskup pomocniczy w Strasburgu, członek COMECE, ks. Piotr Mazurkiewicz,sekretarz generalny COMECE i Rüdiger Noll, dyrektor komisji „Kościół i społeczeństwo“, sekretarz generalny KEK.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama