Synod: Biblia w liturgii i duszpasterstwie

Czwarty dzień obrad Synodu Biskupów został przeznaczony na kongregacje generalne. Uwzględniono też przerwę na udział ojców synodalnych w papieskiej Mszy w 50-lecie śmierci Piusa XII.

Natomiast kongregację generalną po południu poprzedniego dnia wypełniły kolejne wystąpienia uczestników sesji. Wcześniej wybrano moderatorów i relatorów grup roboczych, czyli tak zwanych circuli minores. Wśród zabierających głos po południu znaleźli się kard. Zenon Grocholewski oraz abp Tomasz Peta z Kazachstanu.

Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej poświęcił swoje wystąpienie wkładowi kościelnych instytucji wychowawczych w wykorzenianie szerzącej się ignorancji religijnej, w tym także nieznajomości Biblii. Podkreślił przy tym potrzebę jak najszerszej popularyzacji wiedzy religijnej poprzez katolickie ośrodki nauczania oraz konieczność powrotu podstawowego wykładu teologii, w tym biblistyki, w uczelniach prowadzonych przez Kościół. Z kolei abp Peta nawiązał do trudnych doświadczeń katolików w Kazachstanie, kiedy to podstawową formą modlitwy był różaniec. Metropolita Astany wskazał, że właśnie ta prosta forma medytacji Słowa Bożego pozwoliła wielu zesłańcom zachować wiarę i ludzką godność.

W wystąpieniach ojców synodalnych powracano do sprawy homilii i jej języka, Słowa Bożego w liturgii oraz do przeciwdziałania ignorancji czy indywidualistycznym tendencjom wśród wierzących. Abp Terrence T. Prendergast z Kanady zwrócił uwagę, że być może na istniejące problemy wpływa sama współczesna egzegeza biblijna oderwana od duchowego rozumienia Biblii. Podobnie bp Félix Lázaro Martínez z Portoryko wskazał na potrzebę ponownego związania egzegezy z teologią. Również prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. William J. Levada mówił o tym, że także naukowe badania nad Pismem Świętym powinny odbywać się w obrębie tradycji Kościoła.

Podobną tematykę kontynuowano w dniu dzisiejszym. W auli synodalnej wystąpił m.in. kard. Stanisław Dziwisz. Mówił on o potrzebie przemyślenia na nowo miejsca Biblii w formacji seminaryjnej. Zdaniem metropolity krakowskiego Pismo Święte powinno być dla alumnów nie tylko przedmiotem studiów, ale także podstawowym elementem życia duchowego.

„Do tego czasu jesteśmy, jak widać, w tematyce bardzo ogólnej czy wstępnej – podsumował dla Radia Watykańskiego dotychczasowe obrady Synodu bp Zbigniew Kiernikowski. – Dotyka się manualno-materialnych aspektów, jak dobre głoszenie Słowa także od strony dykcji wypowiedzi, głoszenie Słowa w kontekście liturgii. Poruszono też takie tematy, jak relacje między Pismem i słowem głoszonym, a w rzeczywistości chodzi o Słowo, którym jest Osoba Jezusa Chrystusa. Słowo spisane opowiada o rzeczywistości Jezusa – tak możemy krótko powiedzieć. Trzeba z tej opowieści wydobyć Osobę. Te problemy też zaczynają wychodzić. Są dyskutowane głównie w circuli minores”- podkreśla bp Kiernikowski.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama