Przemówienie do episkopatu: Trzeba dążyć do wyzwolenia ducha

Po zakończeniu liturgii eucharystycznej Ojciec Święty udał się wśród wiwatujących tłumów do swej lourdzkiej rezydencji w Ermitażu św. Józefa na obiad, na który zaproszono także biskupów z regionu środkowych Pirenejów.

Późnym popołudniem spotkał się z całą Konferencją Episkopatu Francji w ośrodku przy kościele św. Bernadety. W miejscu tym, położonym za rzeką Gave, naprzeciwko groty objawień, odbywają się plenarne posiedzenia francuskich biskupów.

Spotkania Ojca Świętego z episkopatami podczas papieskich podróży zagranicznych mają duże znaczenie, biorąc pod uwagę, że wygłaszane przy tej okazji przemówienia są porównywalne jedynie z przesłaniami z okazji wizyt „ad limina Apostolorum”. Co więcej, Kościół francuski pełni wciąż bardzo ważną rolę w Kościele powszechnym, a tymczasem sam przeżywa od lat poważne trudności. Wystarczy przypomnieć kryzys duszpasterstwa, brak powołań czy kontrowersje związane z katolickim tradycjonalizmem.

W przemówieniu powitalnym przewodniczący episkopatu, kard. André Vingt-Trois, mówił też o trudnym kontekście społecznym, jak kryzys instytucji rodziny, systemu edukacyjnego czy przekazu wartości, o naruszaniu godności człowieka w gospodarce i badaniach naukowych. Jak wskazał, w tej sytuacji biskupi starają się być świadkami nadziei na podstawie głosu Kościoła i ludzkiego rozsądku. Mimo słabnących możliwości francuski katolicyzm pragnie nadal być misyjny, promując powołania i współpracę w dziedzinie ewangelizacji.

W odpowiedzi Benedykt XVI wygłosił bardzo rozbudowane, programowe przemówienie, w którym odniósł się do wszystkich ważniejszych kwestii będących troską lokalnego Kościoła.

Misja biskupa ma przede wszystkim charakter duchowy. Jej celem jest budowanie wspólnoty wiary. Benedykt XVI zachęcił francuskich biskupów, by w duszpasterstwie dążyli do wyzwolenia duchowego, które pomoże dostrzec, że Bóg nie jest wrogiem, lecz pełnym dobroci Stwórcą.

Do dojrzałego życia wiarą potrzeba katechezy. Najważniejsze nie są w niej jednak metody, lecz treści. Przypominając o tym, Benedykt XVI wezwał francuskich biskupów do odważnego głoszenia wiary. Poparł ich troskę o powołania kapłańskie i zakonne oraz zachęcił do braterskiego wspierania kapłanów. „Kapłaństwo jest w Kościele niezbędne, dla dobra samego laikatu” – powiedział Papież, zaznaczając, że „kapłani nie mogą upoważniać wiernych do pełnienia czynności związanych z realizacją misji sobie właściwej”. Nawiązując do przywróconej możliwości posługiwania się w liturgii Mszałem przedsoborowym, Ojciec Święty podkreślił, że „w Kościele nikt nie jest zbędny i trzeba, by każdy mógł się czuć jak u siebie”.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama