Ogloszono tekst modlitwy za Kościół w Chinach

O jedność katolików chińskich z Piotrem - Opoką, na której zbudowany jest Kościół, prosi Benedykt XVI w ogłoszonej 16 maja przez watykańskie Biuro Prasowe modlitwie na Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. Będzie on po raz pierwszy obchodzony w całym Kościele 24 maja.

Z inicjatywą w tej sprawie wystąpił sam papież w liście do katolików chińskich z 27 maja ub.r. Na obchody Dnia wybrał on 24 maja, kiedy przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, czczonej w największym chińskim sanktuarium maryjnym w Szeszan koło Szanghaju.

W swej modlitwie Benedykt XVI prosi Matkę Bożą z Szeszan, aby wspierała tych wszystkich, którzy w Chinach – „mimo codziennych trudności” – wierzą, ufają i kochają, aby „nigdy nie bali się mówić światu o Jezusie, a Jezusowi o świecie”. Papież zwraca się też do Maryi z prośbą o pomoc dla katolików, aby byli wiarygodnymi świadkami miłości Chrystusa, zaś cały Kościół w Chinach – zaczynem harmonijnego współżycia wszystkich mieszkańców tego kraju.

Publikujemy cały tekst modlitwy:

Modlitwa do Matki Bożej z Szeszan

Panno Najświętsza, Matko Słowa wcielonego i Matko nasza, czczona pod imieniem „Wspomożenie chrześcijan” w sanktuarium w Szeszan, ku któremu spogląda z nabożną miłością cały Kościół, który jest w Chinach, stajemy dziś przed Tobą, by prosić o Twą opiekę. Zwróć swój wzrok na Lud Boży i prowadź go z macierzyńską troską po drogach prawdy i miłości, aby w każdej sytuacji był zaczynem zgodnego współżycia wszystkich obywateli.

Swoim posłusznym „tak”, wypowiedzianym w Nazarecie, pozwoliłaś przedwiecznemu Synowi Bożemu przyjąć ciało w Twym dziewiczym łonie i zapoczątkować tym samym w dziejach dzieło Odkupienia, w którym współpracowałaś potem z pilnym oddaniem, godząc się, aby miecz boleści przeszył Twą duszę, aż po godzinę śmierci na Krzyżu, kiedy na Kalwarii pozostałaś u boku Twego Syna, który umierał, aby mógł żyć człowiek.

Od tego momentu stałaś się na nowy sposób Matką tych wszystkich, którzy przyjmują w wierze Syna Twego Jezusa i godzą się iść za Nim, biorąc Jego Krzyż na ramiona. Matko nadziei, która w mroku Wielkiej Soboty wyszłaś z niezachwianą ufnością naprzeciw porankowi Wielkanocy, daj swoim dzieciom zdolność rozpoznawania w każdej sytuacji, nawet najbardziej mrocznej, znaków pełnej miłości obecności Boga.

Pani nasza z Szeszan, wspieraj zaangażowanie tych w Chinach, którzy pośród codziennych trudności nie przestają wierzyć, żywić nadzieję, miłować, aby nigdy nie lękali się mówić światu o Jezusie, a Jezusowi o świecie. W posągu, który góruje nad Sanktuarium, podnosisz wysoko swego Syna, ukazując Go światu z ramionami rozpostartymi w geście miłości. Pomóż katolikom, aby byli zawsze wiarygodnymi świadkami tej miłości, zachowując więź ze skałą Piotrową, na której zbudowany jest Kościół.

Matko Chin i Azji, módl się za nami, teraz i na wieki. Amen

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama