Odpusty w Roku św. Pawła

Zbliża się Rok św. Pawła, ogłoszony z okazji 2000. rocznicy narodzenia Apostoła Narodów. Rozpocznie się on 28 czerwca wieczorem pierwszymi nieszporami uroczystości śś. Piotra i Pawła, a zakończy w tę samą uroczystość, 29 czerwca 2009 roku.

tej okazji Papież udzielił odpustu zupełnego. W bazylice św. Pawła za Murami, wzniesionej nad grobem apostoła, można go otrzymać codziennie przez cały Rok Pawłowy. Natomiast w Kościołach lokalnych uzyskuje się go, uczestnicząc w publicznym nabożeństwie ku czci Apostoła Narodów pierwszego i ostatniego dnia roku jubileuszowego we wszystkich miejscach kultu, a w pewne określone przez biskupa miejscowego dni w miejscach pod wezwaniem św. Pawła czy innych, jakie ordynariusz wyznaczy dla pożytku wiernych. Odnośne rozporządzenia zawiera wydany 10 maja dekret Penitencjarii Apostolskiej.

Odpust zupełny otrzymuje się – tylko raz dziennie – pod zwykłymi warunkami spowiedzi sakramentalnej, komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz wyzbycia się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Można go uzyskać zarówno dla siebie, jak dla zmarłych. Pielgrzymując do wspomnianej rzymskiej bazyliki, należy się pomodlić przed ołtarzem Najświętszego Sakramentu, a następnie odmówić przy ołtarzu Konfesji nad grobem Apostoła „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

Dodać należy wezwania ku czci Matki Bożej i św. Pawła, pamiętając też o św. Piotrze. Odpust zupełny w Roku Pawłowym mogą również uzyskać osoby nie będące w stanie dopełnić zwykłych warunków z powodu choroby czy innych uzasadnionych, ważnych przyczyn. Muszą postanowić, że je spełnią, gdy tylko będzie to możliwe, i włączyć się duchowo w któreś z jubileuszowych nabożeństw ku czci św. Pawła, ofiarując Bogu swe modlitwy i cierpienia w intencji jedności chrześcijan.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg