Papieska Intencja Misyjna na maj 2008 r.

Aby Najświętsza Maryja Panna, Gwiazda Ewangelizacji i Królowa Apostołów, która towarzyszyła apostołom u początków Kościoła, również i dziś prowadziła z matczyną miłością misjonarzy i misjonarki rozsianych po całym świecie.

Perspektywa wielkanocna, która w tym roku sięga pierwszych dni maja wraz z Wniebowstąpieniem Pańskim i uroczystością Zesłania Ducha Świętego, przypomina o zawsze aktualnym posłaniu i zadaniu misyjnym danym przez Jezusa Chrystusa na Górze Wniebowstąpienia: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28, 16). Tym bardziej miesiąc maj - piękny w swoim bogactwie wiosennej przyrody i poświęcony pobożności maryjnej - zaprasza nas, abyśmy Maryi przedstawiali wszystkie nasze prośby, w tym również prośby misyjne Kościoła. Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej trosce o misjonarzy w majowej papieskiej intencji misyjnej prosi wiernych Kościoła powszechnego o modlitwę, aby Najświętsza Maryja Panna, Gwiazda Ewangelizacji i Królowa Apostołów, która towarzyszyła apostołom u początków Kościoła, również i dziś prowadziła z matczyną miłością misjonarki i misjonarzy rozsianych po całym świecie. Miejsce Maryi we wspólnocie Kościoła wyznacza Jej wiara i zaufanie do Boga, których dała dowody w Nazarecie, odpowiadając na powitanie Gabriela: "Oto Ja, służebnica Pańska" (Łk 1, 38). Ta wyjątkowa i wierna dyspozycyjność wobec Bożych planów prowadziła Maryję przez Betlejem, ucieczkę do Egiptu, Nazaret, Golgotę aż do Wieczernika, kiedy w dniu Zesłania Ducha Świętego była u początków rodzącego się Kościoła.

W misyjnej encyklice "Redemptoris missio" Jan Paweł II pisał, że u progu trzeciego tysiąclecia cały Kościół wezwany jest do głębszego przeżywania tajemnicy Chrystusa i pełnej wdzięczności współpracy z dziełem zbawienia. Czyni to z Maryją i tak jak Maryja, która jest dla niego Matką i wzorem: jest Ona wzorem macierzyńskiej miłości, jaka powinna ożywiać wszystkich tych, którzy w dziele misyjnego apostolstwa Kościoła współpracują nad odrodzeniem człowieka (por. RMis, 92). Jej wyjątkową obecność w Kościele jako Gwiazdy Ewangelizacji dostrzegł także Papież Paweł VI, kiedy w adhortacji posynodalnej "Evangelii nuntiandi", poświęconej ewangelizacji współczesnego świata, nazywa Maryję tym właśnie imieniem (por. EN, 82). Ona pierwsza całą swoją osobą niosła Jezusa do domu Elżbiety i w noc betlejemską dała Go światu jako Zbawiciela. Obecność Maryi w Kościele i pobożność maryjna w całym dziele misyjnym Kościoła widoczna jest także w sanktuariach takich jak: Guadalupe w Meksyku, La Vang w Wietnamie, Lourdes we Francji, Kibeho w Rwandzie, i jest oczywistym znakiem, że Jej macierzyńska miłość czuwa. Sami misjonarze i misjonarki, a zwłaszcza święci wywodzący się z ich szeregów, byli zawsze wielkimi czcicielami Maryi.

Prosimy więc jako współpracownicy misji, aby wstawiennictwo Maryi, Królowej Apostołów, Gwiazdy Ewangelizacji, oraz Jej macierzyński płaszcz miłości dosięgał misjonarki i misjonarzy pracujących w najbardziej oddalonych zakątkach świata. Ufamy, że nasza modlitwa w papieskich intencjach misyjnych skróci te odległości i wyprosi głosicielom Ewangelii pełną miłości opiekę Maryi.

ks. Jan Piotrowski,
dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama