Audiencja ogólna: O św. Benedykcie z Nursji - patronie Europy

Bez odnowy duchowej i etycznej nie będzie można odbudować Europy - mówił Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej na Placu św. Piotra 9 kwietnia. Swe rozważania poświęcił osobie świętego Benedykta z Nursji - patronowi Europy.

Katechezę - kolejną w ramach rozpoczętego przed rokiem cyklu o Ojcach Kościoła - poświęcił tym razem św. Benedyktowi z Nursji, ojcu zachodniego monastycyzmu i współpatronowi Europy. Jego życie i dzieło wywarło zasadniczy wpływ na cywilizację i kulturę naszego kontynentu.

Streszczając swe nauczanie, papież przypomniał, że Benedykt urodził się w zamożnej rodzinie w Nursji około 480 roku. Jest ojcem monastycyzmu zachodniego, założycielem benedyktynów, autorem słynnej reguły zakonnej, która - jakkolwiek powstała przed 15 wiekami - wciąż jest niezwykle aktualna, zauważył biskup Rzymu. Dodał, że dzieło to, jak i całe życie św. Benedykta, zakończone w 543 r., do dziś przynosi obfite owoce, gdyż było „życiem zanurzonym w modlitwie”, ale nie pozbawionym realizmu.

Ojciec Święty zaznaczył, że żywot świętego z Nursji, spisany przez św. Grzegorza Wielkiego, pokazuje, że „Bóg nie jest hipotezą daleką, na początkach świata, ale jest obecny w życiu człowieka, który jest na Niego otwarty”.

Jego życie i dzieło w istotny sposób wpłynęło na rozwój cywilizacji i kultury europejskiej. Po rozpoczęciu studiów w Rzymie, widząc panujące wówczas zepsucie moralne, odsunął się od świata. Zamieszkał w skalnej grocie w okolicach Subiaco. Podjął życie pustelnicze. Jego świątobliwa postawa przyciągnęła do niego tak wielu naśladowców, że w krótkim czasie w sąsiedztwie swej pustelni założył szereg mniejszych klasztorów.

W 529 roku z grupą współbraci osiedlił się na Monte Cassino, kształtując duchowość benedyktynów na regule, uznającej życie zakonne za szkołę posługi Chrystusowi. W życiu zakonnym akcentował szczególną rolę modlitwy, liturgii, pracy fizycznej i studium, zwłaszcza Pisma Świętego. Widząc w modlitwie i liturgii prymat „dzieła Bożego” podkreślał, że ma ona jednak być przede wszystkim „aktem słuchania, który przekłada się na konkretne działanie”. Kładł nacisk na posłuszeństwo zakonne, pokorę, ufność i mądrość przełożonych. W 1964 roku Paweł VI ogłosił go Patronem Europy.

Dzieło św. Benedykta i jego reguła są wyzwaniem także dla nas, współczesnych - mówił dalej Ojciec Święty. Wyjaśnił, że dążąc do nowej i trwałej jedności kontynentu, potrzeba bowiem dzisiaj nie tylko podejmowania wielu starań politycznych, ekonomicznych i prawnych, lecz także odnowy etycznej i duchowej, która wyrasta z chrześcijańskich korzeni kontynentu.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama