Regina Caeli: Bóg towarzyszy człowiekowi nawet w sytuacjach beznadziejnych

Droga zawiedzionych nadziei jest udziałem każdego chrześcijanina i każdego człowieka. To właśnie na niej Bóg towarzyszy ludziom, budząc w sercach wiarę, ożywiając nadzieję i krzepiąc chlebem życia wiecznego.

Do czytanej dziś w kościołach ewangelii o uczniach z Emaus Papież nawiązał, odmawiając z pielgrzymami maryjną modlitwę okresu wielkanocnego Regina Caeli. Plac św. Piotra wypełniło kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów.

„Ten dramat uczniów z Emaus odzwierciedla sytuację wielu chrześcijan naszych czasów – powiedział Papież. – Nadzieja wiary wydaje się płonna. I sama wiara popada w kryzys spowodowany negatywnymi doświadczeniami, które zostawiają poczucie opuszczenia ze strony Boga. Jednak ta nasza droga do Emaus może stać się procesem oczyszczenia i dojrzewania naszej wiary. I dziś możemy nawiązać rozmowę z Jezusem, słuchając Jego słowa. On i dziś łamie dla nas chleb i daje nam siebie samego za pokarm. W ten sposób spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym, możliwe i dzisiaj, owocuje wiarą głębszą i prawdziwszą, można powiedzieć zahartowaną ogniem paschalnego wydarzenia; wiarą silną, gdyż krzepią ją nie ludzkie wyobrażenia, ale Słowo Boże i Jego rzeczywista obecność w Eucharystii”.

Papież zauważył, że opowieść o uczniach z Emaus zawiera już strukturę Mszy Świętej: w pierwszej części słuchanie Słowa w czytaniach biblijnych, a w drugiej liturgię eucharystyczną i komunię z Chrystusem obecnym w Sakramencie Jego Ciała i Krwi.

„Posilając się przy tym podwójnym stole, Kościół stale się buduje i codziennie odnawia się w wierze, nadziei i miłości – mówił Ojciec Święty. – Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi módlmy się, aby każdy chrześcijanin i każda wspólnota, wspominając doświadczenie uczniów z Emaus, odkryli łaskę przemieniającego spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym”.

Zwracając się do Polaków, Benedykt XVI pozdrowił zwłaszcza organizatorów i uczestników kongresu o miłosierdziu Bożym:

„Życzę, aby czas refleksji i modlitwy zaowocował głęboką wiarą i ufnością, abyście mogli być prawdziwymi świadkami miłosierdzia we współczesnym świecie. Nieście nadzieję wszystkim, którzy jej potrzebują. Niech Bóg wam błogosławi”.

Z liczniejszych grup przybyłych na południową modlitwę Papież pozdrowił m.in. pracujących w parafiach katechistów z ruchu Focolari, uczestniczących w tych dniach w swym międzynarodowym zjeździe. Benedykt XVI nawiązał też do przypadającego dziś Dnia Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore, założonego przez Sługę Bożą Armidę Barelli wraz z o. Agostino Gemellim.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama