Anioł Pański z Papieżem: Apel o pokój w Strefie Gazy

Jak rzadko kiedy, w niedzielne południe na Placu św. Piotra wybrzmiały aż trzy apele: o przerwanie spirali przemocy w Strefie Gazy, o natychmiastowe uwolnienie porwanego w Iraku arcybiskupa oraz w obronie zagrożonego dzieciństwa.

Papieskie wołanie o pokój, wolność i poszanowanie najmłodszych zostało przyjęte oklaskami przez tysiące pielgrzymów przybyłych na Plac św. Piotra. W głównym rozważaniu Benedykt XVI mówił o potrzebie duchowego uzdrowienia.

W ciągu ostatnich dni uwaga świata skupiona była na Strefie Gazy, gdzie w wyniku izraelskich ataków zginęło kilkudziesięciu Palestyńczyków. Prezydent Mahmud Abbas zawiesił wszelkie kontakty z Izraelem w proteście przeciwko ofensywie. Benedykt XVI stwierdził, że sytuacja w tym regionie jest nad wyraz poważna. Jako jedyną drogę wyjścia z kryzysu wskazał bezwarunkowe odrzucenie wszelkiej przemocy.

„Ponawiam naglące wezwanie zarówno do władz izraelskich, jak i palestyńskich, by została zatrzymana ta spirala przemocy, jednostronnie i bezwarunkowo – powiedział Papież. – Tylko okazując absolutny szacunek dla życia ludzkiego, także dla życia wroga, można mieć nadzieję na przywrócenie w przyszłości pokojowego współistnienia młodym pokoleniom narodów, które mają swe korzenie w Ziemi Świętej. Zachęcam cały Kościół, by zaniósł błagania do Wszechmogącego o pokój w ziemi Jezusa oraz do okazania uważnej i konkretnej solidarności obu narodom, izraelskiemu i palestyńskiemu”.

Benedykt XVI zaapelował też o natychmiastowe uwolnienie chaldejskiego arcybiskupa Paulosa Faradża Rahho. Został on uprowadzony w piątek w Mosulu. Papież przypomniał, że 67-letni hierarcha jest chory. Jednocześnie zapewnił o modlitwie za trzech młodych mężczyzn, których terroryści zamordowali w czasie porwania.

„Wyrażam także bliskość całemu Kościołowi w Iraku, a szczególnie Kościołowi chaldejskiemu, kolejny raz boleśnie zranionemu – mówił Ojciec Święty. – Jednocześnie zachęcam pasterzy i wiernych, by byli silni i nie tracili nadziei. Oby wzmogły się wysiłki tych, którzy decydują o losach drogiego narodu irackiego, aby dzięki wspólnemu zaangażowaniu i mądrości wszystkich, odzyskał on pokój i bezpieczeństwo, i by nie pozbawiano go przyszłości, do której ma prawo”.

Tymczasem trwają negocjacje w sprawie uwolnienia arcybiskupa. Chaldejski patriarcha Iraku przypomniał przy tej okazji, że choć sytuacja w kraju jest coraz bardziej dramatyczna, to uprowadzenia arcybiskupa nie należy utożsamiać z atakiem muzułmanów na chrześcijan. Emmanuel III Delly wskazał, że dialog będzie nadal prowadzony. Przypomniał zarazem, że ci, którzy stoją za uprowadzeniem arcybiskupa, nie „wyznają żadnej prawdziwej religii”. W związku z porwaniem chaldejskiego arcybiskupa, o zdwojenie wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wyznawcom mniejszości religijnych w Iraku zaapelował do tamtejszego rządu przedstawiciel ONZ. Niepokojącym nazwał fakt, że wciąż dochodzi do ataków na przedstawicieli wspólnot, które przez wieki pokojowo współistniały w Iraku.

Podczas spotkania na Anioł Pański Benedykt XVI mówił też o dramatycznej w wielu częściach świata sytuacji dzieci. Słowa te sprowokowało tragiczne wydarzenie, którym w ostatnich dniach żyją całe Włochy. Po półtora roku poszukiwań odnaleziono w studni zwłoki dwóch braci w wieku 11 i 13 lat. Trwa dochodzenie, czy za śmiercią chłopców stoi któryś z rodziców, czy był to tragiczny wypadek podczas zabawy. W tym kontekście Papież wezwał zarówno rodziców, jak i instytucje, do tego, by otoczyli troską najmłodszych i pomagali im dorastać.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

Autopromocja