Polscy studenci z Benedyktem XVI

W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z reakcją Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie na planowaną wizytę Ojca Świętego Benedykta XVI studenci Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wystosowali list poparcia dla Papieża.

W przesłanym Papieżowi liście czytamy:

Ojcze Święty!

My, społeczność studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Polsce słowa najwyższego szacunku przesyłamy Waszej Świątobliwość.

Zjednoczeni sercami i umysłami ze studentami, którzy ubiegłej niedzieli na placu św. Piotra i z Waszą Świątobliwością zanosili do Boga modły w Maryjnej Modlitwie Anioł Pański. Święta Stolica Apostolska, która jest na Wzgórzu Watykańskim i Warszawa, stolica Polski, są daleko położone od siebie, ale my zawsze: wczoraj, dziś i jutro jesteśmy i będziemy z ową młodzieżą rzymską.

Zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie za Twoją Osobę.

Z głębi serca chcielibyśmy zaprosić Waszą Świątobliwość na nasz Uniwersytet, którego Patronem jest sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. Wizyta ta dla wszystkich profesorów i młodzieży studiującej byłaby wielkim zaszczytem i radością.

Polonia semper Fidelis - przez wiele stuleci w Rzymie mówiło się o naszej Ojczyźnie. Teraz my, młode pokolenie Polaków, chcemy zawsze stać w Prawdzie i Miłości przy Tobie, Ojcze Święty, przy Kościele i przy Chrystusie.

z największym synowskim oddaniem w imieniu studentów
Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej UKSW

Warszawa, dnia 24 stycznia RP 2008


Senat UKSW skierował list do Senatu Uniwersytetu La Sapienza:

Czcigodni Koledzy i Przyjaciele,

Senat UKSW śle Wam wyrazy szczerej przyjaźni i poważania wraz z kilu słowami refleksji wywołanymi wydarzeniami w Waszej prześwietnej uczelni, o których donosiła prasa i media elektroniczne na całym świecie a które jak sądzimy dotknęły nas wszystkich.

Przez kilkadziesiąt lat, od wywózki profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego do hitlerowskich obozów koncentracyjnych w 1939 i mordów na polskiej uczonych, księżach, nauczycielach, lekarzach, inżynierach i artystach dokonywanych przez nazistowskich i komunistycznych okupantów, uczelnie polskie były zamknięte dla wolnej i rzeczowej debaty nad problemami nurtującymi świat. Próby zerwania tych okowów przez poszczególnych uczonych a także masowe ruchy studentów— chociażby w 1968r— wywoływały brutalne akcje represyjne władz broniących “jedynie słusznej” doktryny politycznej rządzącej partii komunistycznej. Dopiero wielka rewolucja Solidarności w 1989r., która zgodnie z wiekopomną przepowiednią wygłoszoną w Warszawie przez Jana Pawła II odmieniła obraz tej—naszej—ziemi, przywróciła milionom ludzi za Żelazną Kurtyną wolność, a nam swobody akademickie a wraz z nimi prawo do wolnej debaty w murach uniwersytetów. Dlatego właśnie my, duchowni i świeccy, niewierzący i wierzący profesorowie UKSW, w imię pamięci naszych poprzedników, którym zakazono mówić i ku przestrodze dla naszych następców wyrażamy zaniepokojenie odebraniem prawa do publicznej prezentacji swoich poglądów i przemyśleń w murach Waszej Uczelni, jednemu z naszej rodziny uczonych Papieżowi Benedyktowi XVI.

Po latach wymuszonego siłą milczenia wiemy jakie są koszty braku akademickich swobód. Dlatego bramy naszej uczelni stoją otworem przed debatami nawet nad tymi problemami co do których posiadamy różne i przeciwne poglądy. Ufamy, że koledzy i przyjaciele z tych uczelni na świecie, które nie zaznały losu naszych Uniwersytetów, podzielają nasze w tym zakresie poglądy i także dokładać będą starań by Uniwersytety pozostały miejscem gdzie siła argumentów a nie zakaz decydować będą o słuszności poglądów.

Raz jeszcze ślemy Wam wyrazy szczerej przyjaźni i szacunku

Senat UKSW

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama