Doroczne spotkanie Benedykta XVI ze wspólnotą kolegium Capranica

Do stawiania na pierwszym miejscu życia modlitwy zachęcił Papież wychowanków kolegium Capranica. Spotkał się z nimi tradycyjnie z okazji przypadającego 21 stycznia liturgicznego wspomnienia ich patronki, św. Agnieszki.

Przyjmując ich w Watykanie, przypomniał postać założyciela tego najstarszego rzymskiego kolegium dla kandydatów do kapłaństwa, założonego w połowie XV wieku. Kard. Domenico Capranica – zmarły 550 lat temu (14 sierpnia 1458 r.) – stał się prekursorem odnowy Kościoła, którą w następnym stuleciu podjął Sobór Trydencki. Miał głęboką intuicję, że odnowa nie może się ograniczać do reformy kościelnych struktur, ale ma dotyczyć głównie życia tych, którzy są powołani do kierowania Ludem Bożym jako duszpasterze. Kard. Capranica nie tylko założył kolegium noszące dziś jego imię, ale nadał mu konstytucje obejmujące różne aspekty formacji alumnów. Seminaria dla kandydatów do kapłaństwa zostały wprowadzone dopiero po Soborze Trydenckim. Dobra formacja przyszłych kapłanów ma jeszcze większe znaczenie wobec wyzwań, z jakimi muszą się oni mierzyć w naszych czasach.

„W związku z tym przy niejednej okazji przypominałem seminarzystom i księżom pilną potrzebę prowadzenia głębokiego życia duchowego, stałego osobistego kontaktu z Chrystusem w modlitwie i kontemplacji, szczerego pragnienia świętości – powiedział Papież. – Bez prawdziwej przyjaźni z Jezusem bowiem chrześcijanin, a tym bardziej kapłan, nie może wypełnić misji, którą mu Bóg powierza. Od prezbitera wymaga ona oczywiście również poważnego przygotowania kulturalnego i teologicznego, które zdobywacie w tych latach studiów w Rzymie”.

Benedykt XVI wskazał na znaczenie, jakie ma formacja odbywana w siedzibie Następcy Piotra i jego współpracowników. Wprowadza ona w uniwersalny wymiar Kościoła. Wychowanków kolegium Capranica wysyłają tam biskupi różnych diecezji Włoch, a także innych krajów. Są w nim również studenci z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Ich obecność – zwrócił uwagę Papież – jest zachętą do dialogu i braterstwa, ożywiając ekumeniczną nadzieję.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama