Rzym: Konferencja katolicko-żydowska

Poprawie relacji katolicko-żydowskich poświęcone zostało spotkanie zorganizowane w dniach 21-25 października w Papieskim Kolegium Północnoamerykańskim w Rzymie. Jest to pierwsza tego typu konferencja świeckich katolików i żydów.

Uczestniczy niej 50 przedstawicieli laikatu obu stron z 25 miast Stanów Zjednoczonych. Obecne są też, jako eksperci, osoby duchowne, w tym kard. William Henry Keeler. Zaproszono ponadto przedstawicieli islamu.

Spotkanie zorganizowało Międzyreligijne Centrum Informacyjne, powstałe w 1996 r. w USA. W przygotowaniu go współpracował amerykański episkopat oraz watykańska Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, którą kieruje kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Udział bierze też fundacja „Nasi Starsi Bracia i Siostry” („Our Elder Brothers and Sisters Foundation”).

Jej nazwa nawiązuje do słów Jana Pawła II, wypowiedzianych 21 lat temu (w 1986 r.) w rzymskiej synagodze. Szerzy ona znajomość nauczania Jana Pawła II o relacjach katolicko-żydowskich i w uznania jego szczególnej roli we wzajemnym pojednaniu popiera różne inicjatywy dialogu. Program konferencji obejmuje m.in. spotkanie z Jerzym Klugerem, szkolnym kolegą Karola Wojtyły. W środę uczestnicy będą na papieskiej audiencji ogólnej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama