Hiszpania: Echa pielgrzymki

Papieska diagnoza - tak media w Hiszpanii określają homilię Benedykta XVI w Mariazell. Czołówki niedzielnych gazet przytaczają słowa papieża, w których wskazał on na źródła kryzysu w Europie z Zachodniej.

„Odrzucenie prawdy stanowi sedno kryzysu Zachodu” – pisze dzisiejszy „La Razón”, cytując słowa Papieża wypowiedziane w duchowym sercu Europy Środkowej. Benedykt XVI wybrał pielgrzymkę aż do sanktuarium w Mariazell, aby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo, jakie stanowi relatywizm, który uniemożliwia rozróżnienie pomiędzy dobrem i złem – czytamy w dzienniku. Jeżeli dla człowieka nie ma prawdy, to ostatecznie nie może on też rozróżnić między dobrem a złem. Prowadzi to do poważnych konsekwencji: wielkie i wspaniałe zdobycze wiedzy stają się dwuznaczne, mogą stać się zagrożeniem dla człowieka i doprowadzić do jego zniszczenia. W swojej homilii, podkreśla „La Razón”, Papież stanowczo potępił „ubóstwo w dzieci”, jakie istnieje w Europie, oraz sytuacje, w których dzieci cierpią. Dziennik podkreśla też apel Benedykta XVI skierowany do tysięcy zmokniętych pielgrzymów, wśród których znajdował się jego brat Georg: „Kontynuujcie dzieło apostołów, teraz kolej na was!”

Europa biedna w dzieci z powodu swojego egoizmu – czytamy w „ABC”. „Europa zubożała w dzieci, ponieważ wszystko chcemy dla nas i być może niezbyt pokładamy ufność w przyszłości” – pisze dziennik, cytując Papieża. Rozwiązaniem byłoby dowartościowanie ludzkiej miłości, służba innym, odważne użycie rozumu i ufność w Bogu, który jest Miłością. Zimno dotknęło głos papieża, ale nie wnikliwość jego diagnozy – stwierdza dziennik.

„Benedykt XVI ostrzega: bez prawdy nauka może zniszczyć świat” – tytułuje swój artykuł „El Mundo”. W Mariazell, centrum katolicyzmu środkowoeuropejskiego, miejscu pokoju i pojednania, Papież-teolog powiedział, że człowiek potrzebuje Boga, Chrystusa, co nie oznacza pogardy wobec innych religii ani pychy ze strony chrześcijan. Człowiek potrzebuje prawdy. Rezygnacja z prawdy jest sednem kryzysu Zachodu i Europy. Dziennik podkreśla, że Papież potępił egoizm Europejczyków, który doprowadził do „ubóstwa w dzieci”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama