Priorytety Kościoła na Słowacji: rodzina, młodzież, powołania

Benedykt XVI spotkał się z episkopatem Słowacji, przybyłym z wizytą ad limina.

„Wynoszę bardzo głębokie wrażenia z tej mojej pierwszej wizyty, nie tylko ze spotkania w poszczególnych kongregacjach czy dykasteriach, z ich kierownictwem, ale przede wszystkim ze spotkania z Ojcem Świętym, który bardzo interesował się życiem Kościoła lokalnego na Słowacji - powiedział Radiu Watykańskiemu bp Viliam Judák z Nitry. - Nastała nowa sytuacja, kiedy Kościół musi trzymać rękę na pulsie, aby jego działania odpowiadały aktualnym wyzwaniom. Chodzi więc o koncentrację przede wszystkim na pracy z rodziną i młodzieżą oraz budzeniu powołań” - stwierdził bp Judák.

Na potrzebę rozwijania tych właśnie dziedzin duszpasterstwa wskazał Papież w przemówieniu do słowackich biskupów. Benedykt XVI przypomniał heroiczne świadectwo wiary tamtejszych katolików podczas komunistycznych prześladowań. Nawiązał do hasła ostatniej – trzeciej z kolei – słowackiej podróży Jan Pawła II, który, jak podkreślił, czuł się bardzo związany z tym krajem. Brzmiało ono: „Wierni Chrystusowi, wierni Kościołowi”. Do dziś jest to bardzo aktualne nie tylko na Słowacji, ale wszędzie, a zwłaszcza w Europie, gdzie nasila się presja ideologiczna, by zepchnąć chrześcijaństwo jedynie do sfery prywatnej.

„Słowacja – powiedział Ojciec Święty – wchodzi coraz bardziej z religijno-kulturalnego punktu widzenia w dynamikę typową dla innych krajów europejskich o dawnej tradycji chrześcijańskiej, gdzie w naszych czasach silnie zaznacza się sięgający daleko proces laicyzacji. Wspólnoty chrześcijańskie, które zachowały dawne, zakorzenione katolickie praktyki religijne, po wyjściu z prześladowań idą drogą odnowy zapoczątkowaną przez Sobór Watykański II. Słusznie troszczą się o zachowanie swego dziedzictwa duchowego i równocześnie jego aktualizację. Starają się pozostać wierne swym korzeniom i dzielić doświadczenia z innymi Kościołami w Europie. Słowacja i Polska to dwa kraje niosące na Wschodzie Europy najbogatsze dziedzictwo tradycji katolickiej. Obecnie narażone są one na to, że tę spuściznę, której nie zdołał zniszczyć reżim komunistyczny, poważnie uszczuplają zjawiska typowe dla społeczeństw zachodnich, takie jak konsumpcjonizm, hedonizm, laicyzm czy relatywizm” – podkreślił Papież.

Benedykt XVI nawiązał do przygotowanego przez słowacki episkopat programu duszpasterstwa i ewangelizacji na lata 2007-2013. Ten ostatni rok upamiętnia 1150. rocznicę rozpoczęcia misji świętych Cyryla i Metodego na ziemiach dzisiejszej Słowacji. Mówiąc o duszpasterstwie młodzieży, Papież zwrócił uwagę, że rozwijane jest ono zarówno w parafiach, jak w licznych w tym kraju szkołach katolickich. Podjął też sprawy kryzysu małżeństwa, zmniejszenia społecznego uznania dla jego wartości i spadku liczby urodzeń. Niektóre media systematycznie atakują małżeństwo i rodzinę. Kościół winien wspierać rodziny, w czym dużą rolę mogą odegrać grupy i ruchy kościelne. Z rodziną i młodzieżą wiąże się budzenie powołań. Po roku 1990 Słowacja przeżyła swoistą „wiosnę powołań” do kapłaństwa i życia konsekrowanego, dzięki czemu prawie wszystkie parafie mają dziś swych duszpasterzy. Obecnie jednak trzeba nasilić duszpasterstwo powołaniowe. Ojciec Święty wyraził też słowackim diecezjom uznanie za opracowanie programów formacyjnych, które przewidują współpracę między księżmi starszego i młodszego pokolenia.

«« | « | 1 | » | »»