Watykan: Kurs dla spowiedników

W Watykanie rozpoczął się doroczny, już 28. z kolei, kurs forum wewnętrznego dla spowiedników.

Organizowany on jest tradycyjnie w czasie Wielkiego Postu przez Penitencjarię Apostolską. W spotkaniu uczestniczy ponad 600 kapłanów z całego świata. Zwieńczeniem kursu będzie liturgia pokutna w bazylice watykańskiej, którą w piątek poprowadzi Papież Franciszek.

„Ojcu Świętemu mocno leży na sercu kwestia dobrej formacji kapłanów do ich prawidłowiej i odpowiedzialnej posługi w sakramencie pojednania, tak by każdy kto odchodzi od kratek konfesjonału mógł prawdziwie doświadczyć Bożego miłosierdzia” -  mówi ks. Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej.

„Wykonując posługę pojednania, kapłani powinni starać się wykonywać misję ojców, doradców i „sędziów” zgodnie z nauczaniem Magisterium, nabywając wiedzę niezbędną do tego celu i postępując ostrożnie, z dyskrecją, cierpliwością, rozeznaniem i dobrocią. Należy unikać niebezpieczeństwa kreowania «cierpienia grzechu», czy też «kompleksu poczucia winy» u penitenta, który ma być przecież zachęcany, aby całą swoją ufność złożył w nieskończonym miłosierdziu Boga – mówi Radiu Watykańskiemu ks. Nykiel. – Żaden spowiednik nigdy nie powinien uważać się za właściciela sakramentu, którym posługuje, ponieważ każdy ksiądz dobrze wie, że sam jest grzesznikiem, któremu odpuszczono i stale jest podtrzymywany przez miłosierną miłość Boga. Proboszczom Rzymu Papież przypomniał ostatnio, że „kapłan czy biskup, który nie uważa się za grzesznika, który się nie spowiada, zamyka się w sobie i nie postępuje w wierze”. Posługa spowiedzi, prawdopodobnie bardziej niż inne sakramenty, podkreśla całe człowieczeństwo, przygotowanie doktrynalne i osobowość posługującego kapłana, dlatego też wymaga wielkiej pokory, stabilności, dojrzałego człowieczeństwa i głębi jego życia duchowego”.

Kurs forum wewnętrznego rozpoczęła Lectio magistralis kardynała Penitencjarza Większego „Dziedzictwo i perspektywy Jubileuszu Miłosierdzia w duszpasterskiej misji Kościoła”. Z kolei regens podjął temat: „Penitencjaria Apostolska, dykasteria w służbie spowiedników i penitentów”. Czterodniowy kurs zakończy specjalna audiencja u Papieża Franciszka.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg