Polak wśród papieskich mariologów

Dominikanin, o. Bogusław Kochaniewicz, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Angelicum w Rzymie, został wybrany członkiem Rady Papieskiej Międzynarodowej Akademii Mariologicznej. Tym samym jest jedynym Polakiem zasiadającym w gronie znanych mariologów.

Papieska Międzynarodowa Akademia Mariologiczna została założona w 1946 roku przez o. Carlo Bali OFM w celu rozwiania studiów naukowych, spekulatywnych i historyczno-krytycznych z dziedziny mariologii oraz troski o rozwój pobożności maryjnej. Skupia ekspertów mariologii, katolików, prawosławnych, protestantów i muzułmanów.

Rada Akademii składa się z dziesięciu teologów. Do jej obowiązków należy m. in. koordynacja działań towarzystw mariologicznych na świecie, organizacja międzynarodowych kongresów, troska o publikację opracowań naukowych. Organ ściśle współpracuje z Kongregacją Nauki Wiary i ma duży wpływ na tematykę podejmowanych badań z zakresu mariologii.

O. Bogusław Kochaniewicz ma 47 lat, do zakonu wstąpił w 1984 r. Jest muzykologiem, doktorem teologii Papieskiego Fakultetu Teologicznego "Marianum". Habilitację uzyskał na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Associazione Interdisciplinare Mariologica Italiana. Obecnie wykłada na Papieskim Uniwersytecie "Angelicum" w Rzymie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama