Benedykt XVI podczas Regina Caeli: "Jezu, ufam Tobie" to streszczenie wiary chrześcijanina

W słowach "Jezu, ufam Tobie" streszcza się wiara chrześcijanina we wszechmoc miłosiernej miłości Boga - powiedział Benedykt XVI podczas południowej modlitwy "Regina Caeli". Papież odmówił ją wraz z uczestnikami Mszy św., którą odprawił na placu św. Piotra z okazji 80. rocznicy swoich urodzin. Podziękował całemu Kościołowi za to, że otacza go swoją miłością.

Poniżej publikujemy tekst jego przemówienia

Drodzy bracia i siostry!

Wobec was wszystkich ponawiam życzenia dobrej Wielkanocy w niedzielę, która kończy jej oktawę i zgodnie z tradycją nazywana jest niedzielą "in Albis". Z woli mego czcigodnego poprzednika Sługi Bożego Jana Pawła II, który zmarł po pierwszych nieszporach tej uroczystości, niedziela ta dedykowana została także Bożemu miłosierdziu. W tak wyjątkową uroczystość odprawiłem dziś przed południem na placu św. Piotra Mszę św. w asyście kardynałów, biskupów i kapłanów, wiernych z Rzymu i licznych pielgrzymów, którzy chcieli zgromadzić się wokół papieża w wigilię jego 80. urodzin. Wszystkim raz jeszcze z głębi serca szczerze dziękuję, a podziękowaniem tym obejmuję cały Kościół, który niczym wielka rodzina, szczególnie w tych dniach, otacza mnie swoją miłością.

Jak powiedziałem, niedziela ta zamyka tydzień, czy dokładniej "oktawę" Wielkanocy, którą liturgia uważa za jeden dzień: "dzień, który Pan uczynił" (Ps 118, 24). Nie jest to czas chronologiczny, lecz duchowy, który Bóg otworzył w tkance dni, kiedy wskrzesił z martwych Chrystusa. Duch Stworzyciel, tchnąwszy w pogrzebane ciało Jezusa z Nazaretu nowe i wieczne życie, dopełnił dzieła stworzenia, dając początek "nowości": nowej ludzkości, która zarazem jest początkiem nowego świata i nowej ery. Tę odnowę świata można zawrzeć w jednym słowie: tym samym, które zmartwychwstały Jezus wypowiedział do uczniów jako pozdrowienie, a bardziej jeszcze jako ogłoszenie swego zwycięstwa: "Pokój wam!" (Łk 24, 36; J 20, 19.21.26). Pokój jest darem, jaki Chrystus pozostawił swoim przyjaciołom (por J 14, 27) jako błogosławieństwo przeznaczone dla wszystkich ludzi i dla wszystkich narodów. Nie pokój według mentalności "świata", jako równowaga sił, lecz rzeczywistość nowa, owoc miłości Boga, Jego miłosierdzia. To pokój, który Jezus Chrystus okupił za cenę swojej krwi i który przekazuje tym, którzy Mu ufają. "Jezu, ufam Tobie": w tych słowach zawiera się wiara chrześcijanina, która jest wiarą we wszechmoc miłosiernej miłości Boga.

Drodzy bracia i siostry, dziękując wam raz jeszcze za duchową bliskość z okazji mych urodzin oraz rocznicy mego wyboru na następcę Piotra, zawierzam was wszystkich Maryi Mater Misericordiae, Matce Jezusa, który jest wcieleniem Bożego miłosierdzia. Z Jej pomocą pozwólmy się odnowić Duchowi, abyśmy współpracowali w dziele pokoju, którego Bóg dokonuje w świecie i które nie czyni rozgłosu, ale wypełnia się w niezliczonych uczynkach miłości wszystkich jego dzieci.

Po polsku Benedykt XVI powiedział:

Pozdrawiam serdecznie rodaków Jana Pawła II. Pięć lat temu, w Krakowie, zawierzył On cały świat Bożemu Miłosierdziu, którego ludzkość tak bardzo dzisiaj potrzebuje. Prośmy, by ten Boży dar stał się udziałem szczególnie tych narodów, gdzie panuje przemoc, nienawiść, tragedia wojny. Niech Boża miłość pokona grzech, a dobro zwycięży zło. Bądźmy świadkami miłosierdzia. Życzę wszystkim wielkanocnej radości.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama