Pamiętamy o naszym Papieżu

Ponad połowa Polaków modli się o wstawiennictwo Jana Pawła II w ważnych sprawach. Najczęściej proszą o to osoby najstarsze i najmłodsze. Dla nich papież jest już święty - napisała Rzeczpospolita.

Polacy nie zapomnieli o Janie Pawle II - zapewnia Rzeczpospolita. Z badań przeprowadzonych przez GfK Polonia na zlecenie Rzeczpospolitej wynika, że pamiętamy o papieżu nie tylko w dniach rocznic, ale także w codziennych modlitwach.

W poniedziałek 2 kwietnia miną dwa lata od śmierci Jana Pawła II. Dla ponad połowy Polaków to osobiście ważna rocznica - jak wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Myśli Jana Pawła II - ważniejsza niż 11 listopada - Święto Niepodległości.

W tym roku rocznica śmierci papieża Polaka połączona zostanie z zakończeniem w Rzymie pierwszej części jego procesu beatyfikacyjnego. Badania wskazują, że aż 64proc. Polaków modli się o uznanie Karola Wojtyły za świętego, w tym ponad jedna trzecia czyni to często. Ci, którzy modlą się o to sporadycznie (29 proc.), prawdopodobnie robią to tylko w czasie wizyty w kościele. Liczba osób modlących się o beatyfikację i kanonizację polskiego papieża jest wysoka, skoro z przeprowadzonego sondażu wynika, że do praktykowania modlitwy przyznaje się 77 procent Polaków (44 proc. modli się często, 33 proc. czasami, a 10 procent tylko w sytuacjach kryzysowych.)

Z sondażu wynika, że aż 56 proc. Polaków modli się o wstawiennictwo Jana Pawła II w ważnych dla nich sprawach. W tym jedna czwarta czyni to często. Najczęściej proszą papieża o wyproszenie łask u Boga ludzie najstarsi, powyżej 60. roku życia (69 proc.) i najmłodsi, w wieku 18 - 19 lat (56 proc.). Młodzi czynią to raczej sporadycznie, starsi natomiast systematycznie. Osoby najstarsze generalnie modlą się najczęściej (85 proc. osób w wieku 50 - 59 lat i aż 90 proc. powyżej 66 lat). Można przypuszczać, że na poczucie duchowej więzi ludzi starszych z Ojcem Świętym wpłynęły ostanie lata choroby i cierpienia papieża.

Jeśli chodzi o młodych, ich duchowe uciekanie się do pomocy Jana Pawła II wynikać może z przekonania, że papież rozumiał dobrze ich problemy, czemu niejednokrotnie dawał wyraz, oraz pokładał w młodych nadzieję dla świata i Kościoła. Badania obejmowały młodzież między 18. a 19. rokiem życia. Ciekawe, że studenci zarówno gdy chodzi o modlitwy o uznanie Jana Pawła II za świętego, jak o wstawiennictwo u Boga, sytuują się w rankingu najniżej.

Ci, którzy proszą papieża o pomoc w ważnych dla nich sprawach, uznają go już za świętego.

Odnoszenie się do Jana Pawła II w modlitwie - czy to o beatyfikację czy o wstawiennictwo -oznacza też, że pamięć o polskim papieżu nie jest tylko emocjonalna, ale jest czymś głębszym.

Z badań Centrum Myśli Jana Pawła II wynika, że Polacy uważają, iż znają papieskie nauczanie - poznali je, słuchając papieskich homilii, czytając książki. My zapytaliśmy, jakie wątki z papieskiego nauczania Polacy uważają za najważniejsze. Najczęściej wskazywano na bliskie Janowi Pawłowi II przesłanie o Bożym Miłosierdziu (38 proc.), którego potrzeba człowiekowi i światu.

Dużą wagę Polacy przywiązują do nauczania społecznego papieża, a szczególnie bliska jest im papieska myśl, że życiem społecznym powinna rządzić nie tylko sprawiedliwość, ale i miłość (36 proc.). Na trzecim miejscu wymieniona została ważna dla Kościoła i osobiście dla papieża sprawa jedności chrześcijan (29 proc.). Jedna piąta badanych wskazała jako najważniejszy wątek papieskiego nauczania przesłanie o tym, że życie ludzkie musi być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama