Benedykt XVI: Wkrótce adhortacja o Eucharystii

Benedykt XVI podpisze wkrótce posynodalną adhortację apostolską o Eucharystii. Zapowiedział to na spotkaniu z rzymskim duchowieństwem, które odbyło się tradycyjnie w drugim dniu Wielkiego Postu.

W watykańskiej Auli Błogosławieństw Papież odpowiadał na pytania zadawane przez księży jego diecezji. Mówił o znaczeniu modlitwy, pielgrzymowania do sanktuariów, adoracji eucharystycznej, czytania Biblii. Przypomniał przy tym, że następny Synod Biskupów zostanie poświęcony właśnie Słowu Bożemu. Jest ono zawsze większe od nas. Muszą więc być różne podejścia do niego. Stąd pluralizm teologii, który istniał już w średniowieczu.

Jeden z księży poprosił o wskazania dla duszpasterstwa młodzieży. „Młodzież jest priorytetem dla nas, bo często żyje daleko od Boga. Bardzo potrzebuje, by towarzyszyć jej w drodze” – odpowiedział Papież. Z uśmiechem przyznał, że sam, niestety, żyje z dala od młodych. „Trzeba im jednak towarzyszyć, by doszli do przekonania, że wiara nie jest czymś z przeszłości – że żyć jako chrześcijanie to coś dobrego” – mówił Ojciec Święty. Przypomniał, że św. Cyprian początkowo uważał życie chrześcijan za niemożliwe. Później jednak, przebywając w ich towarzystwie, wchodząc na drogę nawrócenia do Boga, zrozumiał, że jest ono możliwe. W ten sposób znalazł Życie. „Ważne jest, by młodzi ludzie spotkali osoby, w których mogą zobaczyć, że życie chrześcijańskie jest dziś możliwe, sensowne. Wydaje się, że wszystko idzie w sposób przeciwny chrześcijańskiemu orędziu. Ważne jest zatem doświadczenie, które otwiera na poznawanie” – powiedział Papież.

Benedykta XVI zapytano też między innymi o znaczenie ruchów kościelnych. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że nie należy gasić nowych charyzmatów wzbudzanych oddolnie dzięki działaniu Ducha Świętego. Na początku mogą być czasem niewygodne, tak jak niegdyś ruch franciszkański. Trzeba jednak prowadzić z nimi cierpliwy dialog na wszystkich szczeblach – od proboszcza aż do Papieża. Wspomniał tu Drogę Neokatechumenalną, którą zna osobiście od samego początku. Obecnie rozważa się ostateczne zatwierdzenie jej statutów. „Znaleźliśmy już dobrą formułę eklezjalną i idziemy w ten sposób dalej. To samo dotyczy innych ruchów” – dodał Benedykt XVI.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg