Jan Paweł II coraz bliżej beatyfikacji

Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II w diecezji rzymskiej zakończy się 2 kwietnia, w drugą rocznicę śmierci Papieża - dowiedział się nieoficjalnie Dziennik Polski.

Uroczystości w Watykanie mają rozpocząć się 2 kwietnia rano na ostatnim posiedzeniu trybunału diecezjalnego, natomiast po południu papież Benedykt XVI odprawi mszę świętą z tej okazji - podaje Dziennik Polski. Taką wiadomość przekazał DP wczoraj jeden z członków krakowskiego trybunału rogatoryjnego (pomocniczego).

Podczas ostatniej sesji rzymskiego trybunału ks. Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, przekaże kardynałowi Jose Saraiva Martinsowi, prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, specjalny raport o heroiczności cnót kandydata na ołtarze zwany „posito super virtutibus”. Jest to streszczenie przebiegu procesu, które zawiera fragmenty przesłuchań, opinie świadków oraz dokumenty. Raport ten jest następnie przedstawiany różnym komisjom oraz władzom kongregacji. Ich zadaniem jest głosowanie nad raportem oraz przedstawienie sprawy papieżowi. Jeżeli zgodzi się on ze stanowiskiem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kolejnym etapem będzie wydanie dekretu o heroiczności cnót zmarłego papieża.

Drugim warunkiem koniecznym do wyniesienia na ołtarze jest przynajmniej jeden cud. Proces w sprawie cudu (uzdrowienie z choroby Parkinsona francuskiej zakonnicy) jest już zakończony. Wiele wskazuje jednak na to, że w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II odbędą się jeszcze dwa inne procesy w sprawie cudów. Jeden dotyczy kobiety, która utraciła wody płodowe we wczesnym okresie ciąży, ale dzięki modlitwie do Jana Pawła II wody wróciły i mogła urodzić dziecko. Drugi to przypadek mężczyzny, który miał poważną dysfunkcję jelit.

Ostateczną decyzję w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II podejmie papież Benedykt XVI po przeanalizowaniu opracowanych przez kongregację dokumentów oraz cudów przypisywanych wstawiennictwu zmarłego papieża Polaka.

Ks. Sławomir Oder nie wyklucza, że Benedykt XVI ogłosi światu swoją decyzję16 października, w 29. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Warto wspomnieć, że papież ma też możliwość przerwania postępowania na każdym jego etapie i ogłoszenia Jana Pawła II błogosławionym.

«« | « | 1 | » | »»