Anioł Pański: O Bogu, który jest z nami w każdej sytuacji

Bóg przychodzi, by być z nami w każdej sytuacji naszego życia - zapewnił Benedykt XVI 3 grudnia w rozważaniach przed modlitwą "Anioł Pański".

Czuje się w obowiązku ponowić teraz wyrazy mej wdzięczności wobec tych, którzy zorganizowali tę podróż i na różne sposoby przyczynili się do jej spokojnego i owocnego przebiegu. Szczególną myśl kieruję do władz Turcji oraz do zaprzyjaźnionego narodu tureckiego, który zgotował mi przyjęcie godne jego tradycyjnego ducha gościnności.

Z wdzięczną miłością chciałbym nade wszystko wspomnieć drogą wspólnotę katolicką, żyjącą na ziemi tureckiej. Myślę o niej, kiedy dzisiejszej niedzieli wkraczamy w czas Adwentu. Mogłem spotkać się z tymi naszymi braćmi i siostrami, którzy znajdują się w częstokroć trudnych warunkach, i razem z nimi odprawiać Mszę świętą. Jest to rzeczywiście szczupła owczarnia, zróżnicowana, bogata w entuzjazm i wiarę, która, jak moglibyśmy powiedzieć, przeżywa zawsze i w sposób intensywny doświadczenie Adwentu, wspierana nadzieją.

W czasie Adwentu liturgia powtarza nam często i zapewnia nas, jak gdyby dla przezwyciężenia naszej naturalnej nieufności, że Bóg "przychodzi": przychodzi, aby być z nami w każdej naszej sytuacji; przychodzi, aby zamieszkać wśród nas, żyć z nami i w nas; przychodzi wypełnić dystanse, jakie nas dzielą i izolują; przychodzi, aby pojednać nas z sobą i między nami. Przychodzi do historii ludzkości, puka do drzwi każdego mężczyzny i każdej kobiety dobrej woli, aby nieść jednostkom, rodzinom i narodom dar braterstwa, zgody i pokoju. Dlatego Adwent jest w całym tego słowa znaczeniu czasem nadziei, w którym wierzący w Chrystusa wezwani są do czujnego i pracowitego oczekiwania, karmionego modlitwą i czynnym zaangażowaniem miłości. Niechaj zbliżające się Narodzenie Chrystusa napełni serca wszystkich chrześcijan radością, pogodą i pokojem!

Dla bardziej autentycznego i owocnego przeżywania tego okresu Adwentu liturgia wzywa nas, byśmy patrzyli na Najświętszą Maryję i wyruszyli wraz z Nią ku Grocie betlejemskiej. Kiedy Bóg zapukał do drzwi Jej młodego życia, Ona przyjęła Go z wiara i miłością. Za kilka dni kontemplować Ją będziemy w jasnej tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia. Pozwólmy, by nas przyciągnęło Jej piękno, odbicie chwały Bożej, ażeby "Bóg, który przychodzi" znalazł w każdym z nas dobre i otwarte serce, które mógłby On napełnić swoimi darami.


Po polsku Ojciec Święty powiedział:

"Pozdrawiam Polaków obecnych tu na Placu Św. Piotra i wszystkich, którzy łączą się z nami przez radio i telewizję. Dziękuję wam za modlitewne wsparcie mojej pielgrzymki do Turcji. Dzisiaj rozpoczynamy Adwent. Niech będzie dla was czasem szczególnej czujności, modlitwy i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Niech będzie czasem duchowego odrodzenia.

Z serca wam błogosławię".

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg