Benedykt XVI przyjął prezydenta Włoch

Troska o autentyczne dobro człowieka łączy Kościół i państwo. Katolicy w swym publicznym zaangażowaniu, również w obronie życia i rodziny, służą dobru całego społeczeństwa. Przypomniał o tym Papież, przyjmując prezydenta Włoch Giorgio Napolitano, który złożył wizytę oficjalną w Watykanie.

Benedykt XVI wskazał, że powołaniem wspólnoty politycznej i kościelnej jest służba człowiekowi. To w człowieku obie społeczności, mimo iż są – każda na swoim terenie – od siebie niezależne i autonomiczne, spotykają się i współpracują dla jego pełnego dobra.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że wspólnota świecka w trosce o dobro obywateli nie może ograniczać się tylko do pewnych wymiarów osoby, takich jak zdrowie fizyczne, dobrobyt gospodarczy, formacja intelektualna czy relacje społeczne. Człowiek staje wobec państwa również w wymiarze religijnym. Władze świeckie mają ten wymiar respektować i sprzyjać jego rozwojowi. Nie wystarcza zapewnić swobodę kultu. Wolność religijna dotyczy nie tylko jednostek, ale też rodzin i grup. Papież zaznaczył, że Kościół nie chce być czynnikiem politycznym, ale jest zainteresowany dobrem wspólnoty politycznej. Wkład w życie publiczne wnoszą przede wszystkim wierni świeccy. Należy to do ich odpowiedzialności i jest ich pełnym prawem jako obywateli.

„Angażują się słowem i czynem w stawianie czoła wielkim aktualnym wyzwaniom. Są nimi wojny i terroryzm, skrajna nędza tak licznych ludzi, straszne epidemie – ale również ochrona życia ludzkiego we wszystkich jego fazach od poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz promocja rodziny opartej na małżeństwie i ponoszącej główną odpowiedzialność za wychowanie” – powiedział Benedykt XVI. Papież podkreślił, że „katolicy nie działają wówczas w swoim własnym interesie czy w imię zasad zrozumiałych jedynie dla wyznawców określonej wiary religijnej. Czynią to natomiast, zgodnie z regułami demokracji, dla dobra całego społeczeństwa i w imię wartości, które każdy człowiek prawego serca może podzielać. Dowodzi tego fakt, iż większość wspomnianych przeze mnie wartości głosi włoska konstytucja, wypracowana przed prawie 60 laty przez ludzi wychodzących z różnych pozycji ideowych”.

Zapewniając o trosce Kościoła we Włoszech o dobro społeczeństwa, Benedykt XVI wspomniał, że włoscy biskupi rozpoczynają właśnie wizytę ad limina Apostolorum.

Prezydent Napolitano wyraził uznanie dla roli Kościoła, zwłaszcza gdy chodzi o pomoc potrzebującym i wpływ wychowawczy na społeczeństwo. Po audiencji u Ojca Świętego spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i z szefem watykańskiej dyplomacji, abp. Dominique’iem Mambertim. Kard. Bertone zaprezentował gościowi korpus dyplomatyczny akredytowany przy Stolicy Apostolskiej.

„W czasie serdecznych rozmów – czytamy w komunikacie watykańskiego biura prasowego opublikowanym po zakończeniu wizyty prezydenta Napolitano – wyrażono zadowolenie z dobrych stosunków między Stolicą Świętą a Włochami oraz między Kościołem a państwem w tym kraju. W poszanowaniu prawa do wolności religijnej oraz autonomii właściwej wspólnocie kościelnej i świeckiej, jak również wzajemnej współpracy, włoscy katolicy nadal będą wnosić wkład na rzecz godności człowieka, w obronie życia i rodziny oraz dla wspólnego dobra społeczeństwa”. W komunikacie poinformowano, że rozmowy dotyczyły też życia międzynarodowego, zwłaszcza sytuacji na Bliskim Wschodzie, integracji europejskiej i problemów kontynentu afrykańskiego. Zapewniono o dalszej współpracy Stolicy Apostolskiej i Włoch dla lepszego działania instytucji międzynarodowych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama