Portal Wiara.pl nominowany do 'katolickiego Nobla'

Portal Wiara.pl został nominowany do tegorocznej nagrody Totus w kategori "TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach".

W tym roku po raz siódmy rozdane zostaną nagrody Totus, nazywane katolickim "Noblem". Prestiżowe nagrody są co roku przyznawane przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" dla docenienia dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślenia wartości człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II.


Laureaci otrzymują statuetką przedstawiającą uskrzydloną postać oraz 50 tys. zł. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, abp Tadeusz Gocłowski, przewodniczący Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zapewniał, że pieniądze na nagrody nie zubożają funduszu stypendialnego dla młodzieży, ponieważ pieniądze pochodzą od sponsorów.

Nominacje przedstawił ks. prałat Jan Drob, przewodniczący kapituły "Totus medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach".

Nagrody Totus przyznawane są w 4 kategoriach:

Nominowani w kategorii "Promocja Człowieka, Praca Charytatywna oraz Edukacyjno-Wychowawcza"

Teresa Ostrowska
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Charytatywnej "Wspólnota" w Gdańsku. Od 28 lat pomaga osobom pokrzywdzonym przez los. Zaczynała od pracy w komisjach charytatywnych pozarządowych, stopniowo gromadziła wokół siebie ludzi wrażliwych na krzywdę innych, rozszerzając działalność na teren województwa pomorskiego, a od roku 2000 na teren całej Polski.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum św. Łazarza"
Powołane przez członków Zespołu Synodalnego Parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Nowej Hucie oraz lekarzy związanych z Instytutem Onkologii, Towarzystwo uzyskało osobowość prawną w 1981 r. W swej działalności od samego początku walczy o godne życie człowieka do jego naturalnej śmierci. Towarzystwo stało się początkiem ruchu hospicyjnego w Polsce (liczącego dziś 111 ośrodków).
Towarzystwo prowadzi stacjonarne hospicjum (30 łóżek), Poradnię i Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej, ośrodek wolontariatu, zespół wsparcia dla rodzin osieroconych. Bardzo istotną formą działalności jest szkolenie wolontariatu oraz edukacja dzieci i młodzieży we współpracy z 85 szkołami.

O. Hubert Matusiewicz, bonifrater
Asystent Kościelny Caritas Internationalis, w latach 1993 - 2004 zastępca dyrektora Caritas Polska. Przez wiele lat prowadził Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i z oddaniem zajmował się pomocą dla najbardziej potrzebujących - w Polsce i poza granicami. Swoją postawą integrował wszystkich pracowników i wolontariuszy Caritas. Jego zasługą jest pozytywny wizerunek Caritas w mediach.

Ks. Władysław Duda
Kapłan Archidiecezji Warszawskiej, od 1981 r. zaangażowany w pomoc dla chorych i niepełnosprawnych, początkowo jako opiekun chorych w czasie organizowanych dla nich rekolekcji. Po ukończeniu seminarium, od 1986 r., prowadził te rekolekcje przez 5 lat, od 1987 r. organizator i współtwórca Społecznego Ruchu Hospicyjnego w Warszawie. W latach 1989 - 2003 prezes Warszawskiego Hospicjum Społecznego.

Wspólnota L'Arche - ARKA
Pierwszą wspólnotę założył w 1964 r. we Francji Jean Vanier, zapraszając do wspólnego życia w duchu Ewangelii i Błogosławieństw dwóch mężczyzn z upośledzeniem. Dzieło to stało się inspiracją do tworzenia kolejnych wspólnot. Jest ich obecnie ponad sto w ponad dwudziestu krajach na wszystkich kontynentach.
Aktualnie w Polsce istnieją 3 wspólnoty Arki: w Śledziejowicach k. Krakowa, w Poznaniu i we Wrocławiu. W 5 domach mieszka 27 osób z upośledzeniem, które jednocześnie pracują w warsztatach. Podstawą wzajemnych relacji jest szacunek dla drugiego człowieka. Życie wspólnotowe pomaga osobom z upośledzeniem budować poczucie własnej wartości i godności. Wspólnota chce być wrośnięta w społeczeństwo i tworzyć integralną jego część.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

Reklama

Reklama