Zahamowany proces współtwórcy zjednoczonej Europy

Maria Romana De Gasperi, córka włoskiego męża stanu - Alcide De Gasperi, którego 52. rocznicę śmierci obchodzono kilka dni temu w Trydencie, jest przekonana, że jego proces beatyfikacyjny nie zostałby zahamowany, gdyby żył jeszcze Jan Paweł II.

W rozmowie z "Corriere della Sera" córka powojennego premiera Włoch przypomina, że niedługo po swym wyborze Papież-Polak poświęcił mu wzruszające przemówienie w czasie audiencji dla szefów dyplomacji krajów europejskich. "Przemówienie to ogłosił L'Osservatore Romano, warto byłoby znaleźć ten numer i dać do przeczytana paru osobom" - powiedziała Maria Romana De Gasperi.

W czasie uroczystości z okazji rocznicy śmierci włoskiego męża stanu emerytowany prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich, kard. Achille Silvestrini wyraził przekonanie, że nie należy wynosić na ołtarze polityków.

Obserwatorzy przyjęli jego słowa jako zapowiedź wstrzymania procesu beatyfikacyjnego De Gasperego albo wręcz całkowitej rezygnacji z niego przez Watykan.

Alcide De Gasperi (1881-1954) był jednym z współautorów i realizatorów koncepcji integracji europejskiej, współinicjatorem utworzonej w 1949 roku Rady Europy oraz Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

Po jego śmierci powszechnie mówiono, że zmarł w opinii świętości. Tego samego zdania był ówczesny patriarcha Wenecji kard. Angelo Roncalli (późniejszy papież Jan XXIII). Wskazywał on, że proces beatyfikacyjny ukazałby w pełnym świetle cnoty, jakimi w życiu kierował się polityk "inspirowany biblijną wizją życia, służbą Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie".

Osobę i dzieło De Gasperiego wysoko oceniał też papież Jan Paweł II, dając temu wyraz przy różnych okazjach. Na przykład w liście do Konferencji Biskupów Włoskich Ojciec Święty podkreślił jego "myśl europejską": "Czyż nie ma znaczenia fakt, że wśród głównych propagatorów jedności kontynentu europejskiego byli tacy ludzie (...) jak De Gasperi, Adenauer, Schuman, (...) ożywiani głęboką wiarą chrześcijańską? Czyż nie z ewangelicznych wartości wolności i solidarności czerpali oni inspirację dla swego odważnego planu?".

Proces beatyfikacyjny Alcide De Gasperiego rozpoczął się na szczeblu diecezjalnym 29 kwietnia 1993 roku w Trydencie.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama